.

FAKS

Festival amaterskog kulturnog stvaralaštva

Međunarodna je manifestacija kulturnog, edukativnog i zabavnog karaktera koja objedinjuje festivale zborova, orkestara i glumačkih skupina, a nastao je na ideji cjeloživotnog učenja i ljubavi prema amaterskom stvaralaštvu.

Uz ugodno druženje, odličnu glazbu i kreativno stvaralaštvo, pridružite se pozitivnoj atmosferi koja se pamti zauvijek te oslobodite svoju kreativnu energiju u destinacijama koje jednostavno inspiriraju.

Događanja u 2018.

  • FAKS SINGS Međunarodni festival zborova će se u 2018. realizirati u dva ciklusa: Vol.1. od 19.-22.04.2018. & Vol.2. od 03.-06.05.2018.
  • FAKS PLAYS Međunarodni festival puhačkih orkestara od 13.-15.04.2018.
  • FAKS ACTS Međunarodni Festival kazališnih amatera od 11.-13.05.2018.
  • FAKS DANCE Međunarodni festival folklornih grupa od 27.-30.09.2018.

Prepoznat i od Europske asocijacije festivala (European Festival Association - EFA), FAKS festival je osvojio EFFE etiketu za 2017/2018 godinu kao jedan od najboljih festivala Europe. EFFE etiketa simbolizira kvalitetu i ističe one festivale koji su iznimno predani umjetnosti, zajednici u kojoj djeluju i europskim vrijednostima.

Više informacija na: www.festivalistra.com

Registracijska forma