Provjerite cijene
Hoteli Resorti Kampovi Ponude Vrste Odmora

Partneri Maistre


Ovaj B2B dio je za partnere Maistra i onih koji žele postati partner Maistra.

Maistra Partner program


Tako je primjerice, za manje turističke agencije koje žele prodavati Maistrine objekte, izrađen poseban program. Više o uvjetima suradnje možete pročitati pod turističke agencije Rad na upit.

Grupe

MAISTRA d.d. u ovom segmentu ponude nudi mogućnost organizacije putovanja za grupe te organizaciju korporativnih sportskih igara, širok raspon sportskih aktivnosti, treninga i turnira, kao i ostale usluge namijenjene grupama.

Turističke agencije

MAISTRA d.d. u ovom segmentu ponude nudi mogućnost prodaje svojih kapaciteta putem turističkih agencija koje nemaju sklopljen ugovor o alotmanu i nudi suradnju po principu Rada na upit.

Corporate

MAISTRA d.d. u ovom segmentu ponude nudi mogućnost povoljnije kupnje paketa, godišnjih odmora, vikend-odmora, poslovnih putovanja, korporativne sportske igre, incentive te cjelokupne ponude samo za poduzeća, tj. zaposlenike poduzeća koja imaju sklopljen „Ugovor o poslovnoj suradnji-corporate“ s Maistrom d.d.