Maistra
Provjerite cijene
Hoteli Resorti Kampovi Brendovi Destinacije Ponude Doživljaji Vrste Odmora

Zašto Maistra?

Garancija najpovoljnije online cijene

Rezervirate li svoj smještaj izravno putem Maistra internetskih stranica ili putem našega rezervacijskog centra, jamčimo vam najpovoljniju online cijenu.

Nađete li slučajno povoljniju online cijenu od one objavljene na našim internetskim stranicama, za isti smještaj, isti tip smještaja, iste datume i istu uslugu, najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije putem naših internetskih stranica ili Maistra rezervacijskog centra, nakon provjere ponudit ćemo vam povoljniju cijenu koju ste pronašli umanjenu za dodatnih 10 posto popusta.

Kako biste uputili zahtjev za najpovoljnijom online cijenom, pročitajte naše Uvjete i odredbe i popunite obrazac.

Koraci

Pronađite povoljniju, javno objavljenu online cijenu za isti smještaj, isti tip smještaja, iste datume i istu uslugu najkasnije 24 sata nakon izvršene rezervacije putem naših internetskih stranica ili Maistra rezervacijskog centra.

Popunite naš obrazac za podnošenje zahtjeva.

Provjerit ćemo vaš zahtjev kako bismo osigurali da zadovoljava naše Uvjete i odredbe. Ako je vaš zahtjev valjan, odobrit ćemo vam dodatnih 10 posto popusta na nižu pronađenu cijenu.

Naš odjel za odnose s gostima provjeriti će vaš zahtjev i kontaktirati s vama unutar sljedeća 24 sata. Ako niste primili naš odgovor u roku od 24 sata, molimo da nam pošaljete e-mail na rateguarantee@maistra.hr

Uvjeti i odredbe

  1. Gost mora imati potvrđenu rezervaciju putem Maistra internetskih stranica prema najpovoljnijim uvjetima ponuđenim putem Maistra internetskih stranica i ima sukladno tome broj rezervacije koji potvrđuje rezervaciju.
  2. Konkurentnu cijenu moguće je rezervirati online na drugoj internetskoj stranici pod potpuno jednakim uvjetima kao što su uvjeti na Maistra internetskim stranicama. Konkurentna cijena mora se moći rezervirati online i u realnom vremenu s neposrednom potvrdom rezervacije prema navedenim uvjetima.
  3. Cijena se mora odnositi na isti hotel, istu vrstu smještajne jedinice i vrstu kreveta, za isto razdoblje boravka, za istu uslugu, isti broj gostiju i valutu. Garancija se ne odnosi na internetske stranice koje nude netransparentne cijene i usluge (npr. priceline.com, hotwire.com) ni za neku od njihovih podružnica ili sličnih internetskih stranica. Garancija se također ne odnosi na online rezervacije putem drugih internetskih stranica u kojima se gostu ne navodi i ne potvrđuje ime hotela/objekta u tijeku procesa rezerviranja.
  4. Garancija se ne odnosi na slučajeve u kojim se dogodila tipografska pogreška prilikom popunjavanja ili publikacije cijena Maistre na drugim internetskim stranicama.
  5. Garancija se ne primjenjuje na konkurentne cijene koje imaju ograničenja u uvjetima rezerviranja znatno različita od ograničenja rezerviranja prisutnih na Maistra internetskim stranicama (politika otkaza rezervacije, ograničenja depozita, minimalnog broja dana boravka i sl.).
  6. Garancija se ne odnosi na javno neobjavljene ili povjerljive cijene, cijene koje zahtijevaju plaćanje boravka unaprijed i boravak uz unaprijed plaćeni vaučer, hotelske sobe koje se prodaju kao dio turističkog paketa s uključenim drugim uslugama, korporativnim cijenama s popustom, grupnim cijenama itd.
  7. Garancija se primjenjuje na finalnu cijenu za ukupno razdoblje boravka, uključujući sve naknade za usluge, poreze, ili druge naknade.
  8. Garancija se primjenjuje na ukupnu cijenu punog razdoblja boravka, a ne na cijenu jednog ili nekoliko dana uključenih u to razdoblje boravka.
  9. Garancija se neće primijeniti kada cijene odstupaju za decimalni iznos koji je rezultat zaokruživanja cijena.
  10. Zahtjevi za povratom na osnovi garancije moraju se podnijeti u roku od 24 sata od razdoblja kada je obavljena originalna rezervacija na Maistra internetskim stranicama ili putem Maistra rezervacijskog centra.