×
search-icon

Nema rezultata.
Možemo li predložiti? Hoteli Resorti Aktivnosti

×

Online rezervacija

Promo code
search-icon ×

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Maistra d.d. Rovinj Vam ovim putem pruža obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima na temelju važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Ova Informacija sadrži izmijene u odnosu na Politiku privatnosti kojom je bila regulirana zaštita Vaših osobnih podataka od strane Maistre d.d. Te su izmjene motivirane stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba - GDPR).

Ova Informacija primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka od strane Maistre d.d. Rovinj kao Voditelja obrade, osim ako je za posebne slučajeve obrade predviđena primjena drugih Informacija, Politika privatnosti ili sličnih dokumenata neovisno o njihovu nazivu, a koji imaju prednost u primjeni pred ovom Informacijom ili ju dopunjuju (npr. slučajevi obrade podataka specifični za pojedine Maistrine objekte).

VODITELJ OBRADE

Maistra d.d. za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe (GDPR).

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka i to:

 • slanjem upita na email adresu: [email protected];
 • slanjem pošiljke na poštansku adresu: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.
SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Sa svrhama i pravnim osnovama obrade Vaših podatak upoznajemo Vas u točci 1. ove Informacije.

KATEGORIJE PRIMATELJA

S kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka možete se upoznati u točci 2. ove Informacije.

RAZDOBLJE POHRANE

Više o razdoblju pohrane Vaših podataka možete pročitati u točci 3. ove Informacije.

VAŠA PRAVA

Podsjećamo Vas na Vaša prava u točci 4. ove Informacije.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I IZRADA PROFILA

O automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, možete čitati u točci 5. ove Informacije.

1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i na druge dopuštene način obrađujemo u sljedeće svrhe.

Rezervacija

 • Prilikom rezervacije smještaja i drugih usluga prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama, osobito kako bi Vas mogli kontaktirati (npr. broj telefona/mobitela, email adresa), odnosno nedvojbeno povezati izvršenu rezervaciju s Vama i drugim gostima koji putuju s Vama (npr. ime i prezime, datum rođenja, broj gostiju, datum dolaska, datum odlaska).

Bez ovih podataka ne možemo sklopiti ugovor o smještaju i drugim uslugama.

Iznimno, prilikom rezervacije izvršene na web stranicama naših partnera prikupljamo pored naprijed navedenih podataka i druge podatke koje partner odredi kao obvezne i bez kojih se ugovor ne može sklopiti.

Registracija

 • Prilikom Vaše registracije u objektu (check-in) prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi poštivanja naših pravnih obveza prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Prema trenutno važećim propisima dužni smo prikupiti sljedeće podatke: prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska odnosno odlaska iz objekta, spol, napomena (temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe).

Bez ovih podataka ne smijemo Vam pružiti uslugu smještaja.

Rezervacija i registracija

 • Prilikom rezervacije i registracije (check-in) možete nam pružiti i dodatne podatke kojima ćemo personalizirati uslugu koju Vam pružamo i dodatno urediti ugovorne odnose o smještaju i drugim uslugama.

U te svrhe prikupljamo i obrađujemo podatke koji su na našim web stranicama i web stranicama partnera koji oglašavaju naše objekte označeni kao neobvezni/ opcionalni, poput broja leta, preferencija u vezi smještaja (npr. soba za pušače), vegetarijanski meni, alergije, preferencije kreveta, jastuka itd.

Bez ovih podataka biti će pružene usluge smještaja i druge usluge, ali pruženi smještaj i usluge nužno neće imati dodatne kvalitete i sadržaj koji ovise o tim podacima.

Sigurnosno-tehničke mjere

 • Prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti, kartice-ključevi koji mogu pokazati Vašu lokaciju i sl.) kako bi zaštitili Vas i Vašu imovinu, ostale goste i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.

Sigurnosno-tehničke mjere koje postoje u kojem od naših objekata ne mogu se isključiti iz primjene na zahtjev pojedinog gosta.

Loyalty programi/Programi vjernosti

 • Podatke prikupljene u vezi Vašeg članstva u našim Loyalty programima obrađujemo, u skladu s Vašom privolom, kako biste mogli ostvariti pogodnosti opisane na sljedećim poveznicama: https://www.maistra.com/hr/loyalty i https://www.maistra.com/hr/loyalty/opci-uvjeti.
 • Dodatno, Vaše podatke koristimo u svrhe izravnog marketinga (npr. slanje newslettera) što uključuje izradu profila za potrebe izravnog marketinga.
 • Članstvo u Loyalty programima dobrovoljno je i Vi u svakom trenutku možete prekinuti svoje sudjelovanje u programima na način opisan na naprijed navedenim poveznicama.

Promidžba (marketing) i ispitivanje zadovoljstva

 • Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo Vas mogli kontaktirati u promidžbene (marketinške) svrhe ili u svrhe ispitivanja zadovoljstva našim uslugama (ankete i slično), u skladu s Vašom privolom.
 • Promidžba primjerice razumijeva upućivanje posebnih i personaliziranih ponuda i usluga (npr. u obliku newslettera).

Nagradna igra

 • Prilikom Vašeg sudjelovanja u našim nagradnim igrama prikupljamo podatke, u skladu s Vašom privolom, koji su pravilima pojedine nagradne igre predviđeni kao preduvjet sudjelovanja i koji su nužni za ostvarenje Vaših ugovornih prava i naših ugovornih obveza u slučaju Vaše pobjede u igri.

Statističke analize za interne potrebe

 • Vaše osobne podatke obrađujemo u statističke svrhe kako bismo prikupili informacije o našem poslovanju i našim uslugama. Podaci se obrađuju na način koji ne dozvoljava Vašu identifikaciju (tzv. depersonalizirani podaci).

Legitimni interes

Općom uredbom (GDPR) predviđeno je naše pravo (legitimni interes) da Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravne promidžbe (marketinga) i izrade profila u vezi takve promidžbe, u mjeri u kojoj to nije protivno Vašim interesima, slobodama i pravima.

Međutim, kako bi osigurali potpuniju zaštitu Vaših osobnih podataka, prava i interesa, nastojati ćemo Vas prije obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravne promidžbe (marketinga) zatražiti izričitu privolu za takvu obradu.

2. KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koje smo dužni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u sustav eVisitor, prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa te drugim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Također, Vaše podatke prosljeđujemo drugim Voditeljima obrade ako je to potrebno za pružanje usluge smještaja ili drugih usluga (npr. ako ste uz uslugu smještaja rezervirali i uslugu turističkog transfera koju pruža naš ugovorni partner).

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe (GDPR), primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela.

3. RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo:

 • u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza:
  - primjerice podatke iz knjige gostiju dužni smo čuvati najmanje 2 godine od isteka kalendarske godine u kojoj je gost boravio u našem objektu, a ti se podaci moraju čuvati 10 godina u sustavu eVistor;
  - dodatno, prema propisima iz područja računovodstva dužni smo 11 godina čuvati izdane račune, a time i osobne podatke koji su u njima sadržani.
 • u trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci iz zahtjeva/upita za rezervaciju i potvrde rezervacije, podaci vezani uz članstvo u loyalty programima, sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.);
 • sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;
 • 10 godina ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;
 • 6 mjeseci (snimke - videonadzor).

4. VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe (GDPR):

a. PRAVO NA PRISTUP

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).

Na Vaš zahtjev za ostvarenje prava na pristup, podatke i informacije dostaviti ćemo Vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

b. PRAVO NA ISPRAVAK

Vaše je pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

c. PRAVO NA BRISANJE

Ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili na drugi način obradili suprotno Općoj uredbi (GDPR), Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na brisanje možete ishoditi i ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu podataka, ako ste prigovorili obradi nužnoj za potrebe naših legitimnih interesa ili ako se podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Ako postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

d. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Vaše je pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

e. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Vaše je pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

f. PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, tu privolu u svakom trenutku možete povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

g. ADMINISTRATIVNI TROŠAK

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

h. PRAVO NA PRITUŽBU I PRIGOVOR

Vaše je pravo u svakom trenutku na temelju Vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo na temelju naših legitimnih interesa, što uključuje i pravo prigovora na izradu profila koja je povezana s tim legitimnim interesima.

Ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR) molimo Vas da nam se obratite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili na poštansku adresu: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (Hrvatska), n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vaše je pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obradom Vaših osobnih podataka na neki način kršimo Opću uredbu (GDPR). Pritužbu možete podnijeti npr. nadzornom tijelu u državi članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto ili u Republici Hrvatskoj (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

*** Voditelj obrade ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

5. IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKE

Vaše podatke (ime i prezime, email adresa i jezik) koristimo kako bismo usluge i promidžbene (marketinške) materijale personalizirali te prilagodili upravo Vama. Usluge i materijale personaliziramo kroz izradu profila (npr. takozvana segmentacija) koji nam pomažu da pobliže shvatimo Vaše interese. Izrada profila Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

Automatizirano donošenje odluka primjenjujemo na način da ovisno o izrađenom profilu ili podacima koje ste nam pružili računalni program bez ljudskog sudjelovanja Vama dostavlja ponudu i/ili promidžbeni (marketinški materijal). Opisano automatizirano donošenje odluka Vas ni u kojoj mjeri ne ograničava u izboru usluga koje pružamo.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Informacija o korištenju kolačića

Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Neki kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unapređenja stranice, u svrhu poboljšanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies, kolačić). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema važećim propisima, poglavito prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i Zakonu o zaštiti osobnih podataka obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vas da Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što su kolačići?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu Vam vidljive. Ipak, postavke internetskog preglednika možete promijeniti i tako sami izabrati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, te pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.

Koje se vrste kolačića nalaze na našim web stranicama?

Kolačići prema trajanju

 • Stalni kolačići
  Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, postavke jezika ili postavke o kolačićima tako da ih ne morate ponovno unositi prilikom svakog idućeg posjeta. Stalni kolačići mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju danima, mjesecima, čak i godinama.
 • Privremeni kolačići
  Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih Internet mjesta pohranjuju privremene podatke, poput npr. posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili na Internet mjestu koje posjećujete ili stavki u košarici za kupnju ukoliko ste na Internet mjestu koje je specijalizirano za Internet prodaju.

Kolačići prema izvoru

 • Kolačići prve strane (first party cookie)
  Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.
 • Kolačići treće strane (third party cookie)
  Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške svrhe. Kolačići prema funkciji.
 • Tehnički kolačići - obavezni kolačići
  (uvijek aktivni) - nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.
 • Funkcionalni kolačići
  (mogu se isključiti) - omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na naše stranice. Ako ne omogućite te kolačiće, neke od tih funkcija možda neće pravilno funkcionirati.
 • Marketinški
  (mogu se isključiti) - omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta. Pomažu nam saznati koje su stranice najviše i najmanje popularne i vidjeti kako se posjetitelji kreću stranicom. Sve informacije koje ti kolačići prikupljaju akumuliraju se i stoga ostaju anonimni. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu učinkovitost. Ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, susrest ćete se s manje ciljanim oglašavanjem.

Tko postavlja sustave za prikupljanje podataka?

Sustave za prikupljanje podataka postavlja Maistra d.d. ili netko od partnera.

Sustavi za prikupljanje podataka koje mi postavljamo jesu:

 • Sustavi za prikupljanje podataka strogo neophodni za rad mrežnih stranica i pružanje naših usluga. Koristimo ih za pohranjivanje podataka o vašim prijavama ili pristupanju mrežnim stranicama te korištenju usluga kako bismo primijenili sigurnosne mjere ili prilagodili Web-mjesto postavkama na vašem uređaju (jezik, operativni sustav, itd.). Ti sustavi za prikupljanje podataka također vam omogućuju pristupanje osobnom računu na Web-mjestu.
 • Analitički sustavi za prikupljanje podataka. Koristimo ih za stvaranje statističkih podataka o pregledima Web-mjesta i korištenju različitih njegovih dijelova (posjećene stranice i pregledani sadržaji, korisnikov način korištenja) koji nam pomažu u unapređivanju sadržaja na Web-mjestu i poboljšanju kvalitete naših usluga.
 • Sustavi za prikupljanje podataka za oglašavanje. Ti sustavi za prikupljanje podataka koji nam omogućavaju da analiziramo vaše korištenje Web-mjesta i oglasa koji se prikazuju na Web-mjestu kako bismo vam ponudili oglase koji odgovaraju vašim interesima na Web-mjestu ili web-mjestima naših partnera. Ti sustavi za prikupljanje podataka posebno nam omogućavaju (i) brojanje i identifikaciju prikazanih oglasa, (ii) brojanje korisnika koji su kliknuli na svaki od oglasa, te (iii) u takvom slučaju, praćenje ponašanja takvih korisnika na stranicama na koje ti oglasi vode.

Sa svojim partnerima također možemo podijeliti neke od podataka prikupljenih s pomoću sustava za prikupljanje podataka kako bismo im omogućili provođenje istraživanja o ponašanju posjetitelja.

Sustavi za prikupljanje podataka koje postavljaju treće strane:

 • Neki od naših poslovnih partnera imaju dopuštenje za postavljanje sustava za prikupljanje podataka na Web-mjestu uz prethodno navedene svrhe. Postavljanje i uporaba takvih sustava za prikupljanje podataka podliježu pravilima o zaštiti privatnosti čiji su autori treće strane.

Mogu li onemogućiti kolačiće?

Onemogućiti kolačiće možete aktiviranjem postavke u svom pregledniku koja Vam omogućuje odbijanje postavljanja svih ili određenih kolačića. Blokiranjem kolačića moći ćete i dalje pregledavati naše stranice, no određene funkcionalnosti biti će ograničene.
Da biste saznali više o kolačićima, uključujući kako vidjeti kolačiće koji su postavljeni te kako upravljati njima, posjetite stranicu www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.
Da biste isključili praćenje Google Analyticsa na svim web stranicama, posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Koliko traju kolačići?

Kolačići mogu isteći na kraju sesije preglednika te se brišu nakon zatvaranja interetskog preglednika, to su privremeni kolačići (“session cookies”). Kolačići mogu trajati se mogu i pohraniti na Vašem tvrdom disku i tamo ostati i nakon zatvaranja Vašeg internetskog preglednika, to su trajni kolačići (“persistent cookies”). U donjoj tablici je navedeno je li određeni kolačić privremen ili trajan. Osim bitnih kolačića, svi kolačići bit će uklonjeni kada više nisu potrebni ili su istekli.

Kako mogu promijeniti svoje postavke?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

U bilo kojem trenutku možete pregledati ili izmijeniti postavke koje se odnose na sustave za prikupljanje podataka. U postavkama internetskog preglednika možete podesiti želite li ponekad ili trajno prihvatiti ili odbaciti sustave za prikupljanje podataka. Napominjemo vam da ove postavke mogu utjecati na rad vašeg internetskog preglednika i vaše korištenje usluga na Web-mjestu koje zahtijevaju uporabu sustava za prikupljanje podataka.

Upravljajte vlastitim postavkama na ovim stranicama ovisno o vašem pregledniku:

Mi koristimo uslugu Google Analytics. Ako ne želite da putem usluge Google Analytics prikupljamo ili koristimo vaše podatke, kliknite na sljedeću poveznicu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Upotrebljavamo AdRoll za pružanje oglasa za promjenu ciljane publike i oglašavanje. Za prikaz više informacija o načinu upotrebe osobnih podataka kliknite na sljedeću poveznicu: www.adroll.com

Maistra d.d.

Tip Ime Izvor Opis Vrsta Link
Google Analytics _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi - 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci) (trajni ili privremeni kolačići, kolačić treće strane, marketinški kolačić) Google Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo način intergracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu vašeg korištenja web stranice. Ova internet stranica osim standardnih funkcija koristi proširene funkcije usluge Google Analytics. Značajke oglašavanja usluge Google Analytics implementirane na ovoj internet lokaciji uključuju demografske podatke (dob, spol) usluge Google Analytics i izvještavanje o interesima. Možete spriječiti sudjelovanje u ovom postupku praćenja postavljanjem softvera preglednika sukladno tome ili putem postavki Google oglasa nahttps://www.google.com/ads/preferences/?hl=hr. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete u cijelosti moći koristiti sve funkcije ove ponude. Vrijeme pohrane tih podataka: do 26 mjeseci. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ovo su marketing kolačići treće strane (Google). https://policies.google.com/privacy
Facebook fr, reg_fb_ref, sb, reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, wd, reg_ext_ref, _js_datr, _js_fr, _js_reg_fb_gate, _js_reg_ext, ref, act, checkpoint, locale, pnl-data2, c_user, xs, pl, spin, dpr, _fbp Facebook Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Facebook koristi kako bi pružio agencijama za oglašavanje informacije o Vašem posjetu našoj web stranici kako bi Vam mogli prikazati oglase za proizvode i usluge od Vašeg interesa. Ovi kolačići nam također omogućuju da postavimo poveznice na Facebook stranice. Ovo su funkcionalni i marketing kolačići treće strane (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Facebook Pixel kolačić tr Facebook Ovo je privremeni kolačić koji Facebook koristi za praćenje aktivnosti posjetitelja na web stranici te za usmjeravanje budućih Facebook reklama prema tim korisnicima. Omogućuje nam kreiranje marketing kampanja. Ovo su funkcionalni i marketing kolačići treće strane (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Kolačići Google postavki i oglašavanja DV, NID, 1P_JAR, CONSENT, DSID, IDE Google Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Google koristi kako bi zapamtio Vaše postavke i druge informacije za personalizaciju oglasa. To mu omogućuje oglašavanje na temelju onog što je relevantno korisniku, unaprijeđenje izvještaja o izvedbi marketinških kampanja i selekciju prikaza reklama korisnicima. Omogućuju nam prikaz Google karti. Ovo su marketing kolačići treće strane (Google). https://policies.google.com/privacy
YouTube kolačići VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC, PREF, SAPISID Google Ovo su privremeni i trajni kolačići koje Google koristi kako bi dobio informacije o posjeti na videa pohranjenim na YouTube Ovo su marketing kolačići treće strane (Google). https://policies.google.com/privacy
HotJar _hjTLDTest HotJar Kada se skripta Hotjar izvrši, pokušavamo odrediti putanju kolačića koju bismo trebali koristiti, umjesto imena hosta stranice. To je učinjeno kako bi se kolačići mogli dijeliti između poddomena (tamo gdje je to primjenjivo). Da bismo to utvrdili, pokušavamo pohraniti kolačić _hjTLDTest za različite alternative podniza URL-a dok ne uspije. Nakon ove provjere kolačić se uklanja. Ovo su marketing kolačići treće strane (HotJar). https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
The Hotels Network _gid, thn_id The Hotels Network Jedinstveni ID generira se u svrhu anonimne identifikacije preglednika i uređaja radi pružanja preporuka u vezi s određenim proizvodima na temelju statističkih podataka i navigacije Ovo su marketing kolačići treće strane (The Hotels Network).
Sesija PHPSESSID Internal Ovo je privremeni kolačić koji koristimo kako bi održali sesiju posjetitelja u skladu sa zahtjevima stranice. Ovo je interni kolačić sesije
Sigurnost _csrf Internal Cross-site request forgery cookie onemogućava ranjivost kao što je cross-site scripting (XSS). “Cross-site request forgery” interni kolačić
Postavke cookies_potvrda Internal Ovaj cookie zapis se koristi da bi zapisali odluku korisnika o korištenju podataka na web stranici.


arrow-down-icon
×

Ova web stranica koristi kolačiće.

Stranica www.maistra.com/hr koristi kolačiće (cookies) kako bismo pružili bolje korisničko iskustvo. Postavke kolačića možete kontrolirati i prilagođavati u vašem web pregledniku. Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, a dodatne informacije možete pronaći na našoj stranici Politika zaštite osobnih podataka.


Obavezni kolačići

Kolačići koje koristimo kako bi vaše korištenje posao.maistra web stranice bilo brzo, ugodno i sigurno. Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje stranice i ne mogu biti isključeni.


Kolačići za oglašavanje

Ovi kolačići se koriste kako bismo prikazali Vama relevantne oglase. Služe sprečavanju ponovnog pojavljivanja istog oglasa i osiguravaju ispravno isporučivanje oglasa na temelju vaših preferencija.


Kolačići za anonimiziranu analitiku

Ovi kolačići omogućuju nam praćenje broja posjeta i izvore prometa kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati izvedbu naše stranice. Oni nam pomažu saznati koje su stranice popularne, a koje manje posjećene. Pomažu nam razumjeti kako posjetitelji koriste stranice te koliko su naše marketinške kampanje učinkovite. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirane i anonimne.


Google Analytics

Google Analytics omogućuje JavaScript kodove koji služe pohranjivanju informacija o stranici koju je korisnik posjetio (npr. URL stranice). JavaScript kodovi koriste HTTP Cookieje kako bi "zapamtili" radnje/interakcije korisnika na prethodnim stranicama. Google Analytics koristi sljedeće JavaScript skripte: gtag.js, analytics.js i ga.js

Želim isključiti Google Analytics.