Maistra
Društvo
Provjerite cijene
Pregled Financijski izvještaji i GIKU Materijali Glavne skupštine Ostale obavijesti izdavatelja O nama Osnovni podaci Korporativno upravljanje EU projekti Politika tvrtke

Ostale obavijesti izdavatelja

Ostale obavijesti izdavatelja

2024.

Maistra_Održana sjednica Nadzornog odbora i poziv na Glavnu skupštinu.pdf

2023.

Maistra_21.12.2023_održana sjednica Nadzornog odbora.pdf

Maistra_predstavnik radnika u Nadzornom odboru.pdf

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu.pdf

2022.

Održana sjednica Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu.pdf

2021.

Maistra_obavijest o produženju mandata članu Uprave.pdf

HUP-ZAGREB d.d. rješenje o povećanju temeljnog kapitala.pdf

Maistra_održana sjednica Nadzornog odbora.pdf

2020.

Maistra_informacija u vezi s vlastitim dionicama.pdf

Maistra_sjednica NO.pdf

Maistra_utjecaj situacije s COVID-19 na poslovanje Društva.pdf

Maistra_utjecaj COVID-19 pandemije na rokove objava financijskih izvjestaja.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

Maistra_održana sjednica Nadzornog odbora.pdf

2019.

Obavijest o promjeni iz neizravnog u izravnog imatelja glasačkih prava.pdf

Obavijest o provedbi pripajanja povezanog društva Maistra.pdf

Obavijest o pripajanju povezanog društva Slobodna Katarina d.o.o. Maistri d.d..pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2018.

Maistra_obavijest_Bespravni popusti.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2017.

MAISTRA d.d. - Povećanje temeljnog kapitala.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2016.

Informacija o matičnoj državi članici.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2015.

MaistraNO_obavijest o davanju prokure.pdf

MaistraNO_obavijest o promjeni člana Nadzornog odbora.pdf

MaistraNO_obavijest.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2014.

Obavijest o potpisu ugovora.pdf

MaistraNO_obavijest.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2013.

Misljenje Uprave i Radničkog vijeća o Ponudi za preuzimanje.pdf

Obavijest o odobrenju dobrovoljne ponude za preuzimanje.pdf

Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje Maistre d.d. od strane ADRIA RESORTS d.o.o..pdf

Obavijest o obaviještenosti predstavnika radnika s Obavijesti Adria Resorts.pdf

MaistraNO_odluke23042013.pdf

MaistraNO_odluke.pdf

2012.

MaistraNO_odluke.pdf

2011.

MaistraNO_odluke.pdf

2009.

MaistraNO_odluke.pdf