Maistra
Društvo
Provjerite cijene
Pregled Financijski izvještaji i GIKU Materijali Glavne skupštine Ostale obavijesti izdavatelja O nama Osnovni podaci Korporativno upravljanje EU projekti Politika tvrtke

Materijali Glavne skupštine

Glavna skupština MAISTRA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, sazvana je za srijedu 12. lipnja 2024. godine, s početkom u 11,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1. Ukupan broj dionica u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 10.944.339; svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Materijali Glavne skupštine

2024.

Maistra d.d. - Odluke Glavne skupštine.pdf

Maistra_rezultati glasanja s Glavne skupštine 12.06.2024.pdf

Maistra_Održana sjednica Nadzornog odbora i poziv na Glavnu skupštinu.pdf

Maistra_obrazac prijave za Glavnu skupštinu_2024.doc

Maistra_obrazac punomoći za Glavnu skupštinu_2024.doc

Godišnje izvješće za 2023.pdf

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2023.pdf

Maistra_Informacije o kandidatima za članove Nadzornog odbora.pdf

2023.

Maistra d.d. - Odluke Glavne skupštine.pdf

Maistra_rezultati glasanja s Glavne skupštine 20.06.2023.pdf

Glavna skupština 20.06.2023_rezultati glasanja.pdf

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Maistra_obrazac prijave za Glavnu skupštinu_2023.doc

Maistra_obrazac punomoći za Glavnu skupštinu_2023.doc

Godišnje izvješće za 2022.pdf

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2022.pdf

Izvješće o primicima i izvješće revizora_2022.pdf

2022.

Maistra d.d. - Odluke Glavne skupštine.pdf

Maistra_rezultati glasanja i prezentacija s Glavne skupštine.pdf

Glavna skupština 10.06.2022_rezultati glasanja.pdf

Prezentacija poslovanja s Glavne skupštine.pdf

Održana sjednica Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Protuprijedlog dioničara na odluku Glavne skupštine.pdf

Obrazac Prijava.doc

Obrazac Punomoć.doc

Godišnje izvješće 2021.pdf

maistradd-2021-12-31-hr.zip

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2021.pdf

Izvješće o primicima za 2021.pdf

2021.

Rezultati glasanja_Glavne_skupštine.pdf

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Godišnje izvješće 2020.pdf

Izvješće o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2020.pdf

Izvješće o primicima za 2020.pdf

Podaci o kandidatima za članove Nadzornog odbora.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.doc

Obrazac Punomoć.doc

2020.

Rezultati glasanja_Glavne_skupštine.pdf

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Politika primitaka.pdf

Podaci o kandidatima za članove Nadzornog odbora.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.doc

Obrazac Punomoć.doc

2019.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.pdf

Obrazac Punomoć.pdf

Protuprijedlog dioničara.pdf

Protuprijedlog dioničara_br2.pdf

Protuprijedlog dioničara_br3.pdf

2018.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.pdf

Obrazac Punomoć.pdf

2017.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.pdf

Obrazac Punomoć.pdf

2016.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Poziv za Glavnu skupštinu.pdf

Obrazac Prijava.pdf

Obrazac Punomoć.pdf

2015.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupština.pdf

Obrazac Prijava.pdf

Obrazac Punomoć.pdf

2014.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupstina_2014_poziv.pdf

Glavna skupstina_2014_prijava_obrazac.pdf

Glavna skupstina_2014_punomoc.pdf

2013.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupština_2013_poziv.pdf

Glavna skupština_2013_prijava_obrazac.pdf

Glavna skupština_2013_punomoć_obrazac.pdf

Glavna skupština_2013_dopuna objave.pdf

2012.

Odluke_Glavne_skupštine_1712_2012.pdf

Glavna_skupština_1712_2012_poziv.pdf

Glavna_skupština_1712_2012_prijava_obrazac.pdf

Glavna_skupština_1712-2012_punomoć_obrazac.pdf

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupština_2012_poziv.pdf

Glavna skupština_2012_prijava_obrazac.pdf

Glavna skupština_2012_punomoć_obrazac.pdf

2011.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupština_2011_poziv.pdf

Glavna skupština_2011_prijava_obrazac.pdf

Glavna skupština_2011_punomoć_obrazac.pdf

2010.

Odluke_Glavne_skupštine.pdf

Glavna skupština_2010_poziv.pdf

Glavna skupština_2010_prijava_obrazac.pdf

Glavna skupština_2010_punomoć_obrazac.pdf

2009.

Odluke Glavne skupštine.pdf

Maistra Poziv.pdf