Provjerite cijene
Hoteli Resorti Kampovi Ponude Vrste Odmora

Nagradna igra "Ispuni i osvoji"

Nagradna igra "Ispuni i osvoji"

Izvlačenjem sretnih dobitnika 6. veljače 2020. godine, u prostorijama uprave hotelijerske kompanije Maistra d.d., okončana je nagradna igra „ISPUNI I OSVOJI“. Zahvaljujemo svim gostima koji su, ispunjavanjem anketnog upitnika u Maistrinim objektima, sudjelovali u nagradnoj igri te ostvarili mogućnost osvajanja jedne od četiri nagrade.

Dobitnik četverodnevnog boravka u jednom od Maistrinih hotela je:

Paolo Perini

Dobitnik četverodnevnog boravka u jednom od Maistrinih turističkih naselja je:

Aleksander Pegan

Dobitnik četverodnevnog boravka u jednom od Maistrinih kampova je:

Ciro Beretta

Dobitnik četverodnevnog boravka u mobilnoj kućici jednog od Maistrinih kampova je:

Ansis Pekšs

Za uspješno korištenje osvojene nagrade, potrebno je do 10. ožujka 2020. godine kontaktirati Maistra rezervacijski centar na tel. +385 52 800 250 ili e-mail hello@maistra.hr.

Sretnim dobitnicima čestitamo na osvojenoj nagradi, a ostalim gostima zahvaljujemo na sudjelovanju.


Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/19-01/157, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 20. ožujka 2019.), Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE „ISPUNI I OSVOJI“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Priređivač priređuje nagradnu igru pod nazivom “Ispuni i osvoji“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i povećanja kvalitete usluge u poslovnim objektima Priređivača - hotelima, turističkim naseljima i kampovima (u daljnjem tekstu: poslovni objekti Priređivača).

Članak 3.

Nagradna igra održavati će se u svim poslovnim objektima Priređivača u razdoblju od 15.04.2019. do 31.12.2019.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web adresi Maistre d.d.: www.maistra.hr po odobrenju od strane Ministarstva financija RH.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gosti poslovnih objekata Priređivača stariji od 18 godina, neovisno o dužini trajanja boravka i vrijednosti korištenih usluga, a koji u razdoblju od 15.04.2019. do 31.12.2019. ispune anketni upitnik i ubace isti u vidljivo označen sandučić pokraj recepcije ili ga predaju osoblju na recepciji poslovnog objekta u kojem borave ili ga ispune u elektronskom obliku. Za sudjelovanje u Nagradnoj igri, sudionici su obvezni upisati svoje podatke (ime, prezime, država, dob i e-mail adresa) te podatke o poslovnom objektu i broju smještajne jedinice u kojoj su boravili, u za to predviđeno mjesto na obrascu anketnog upitnika.

Članak 6.

Gosti poslovnih objekata Priređivača imaju pravo ispuniti jedan obrazac anketnog upitnika za jedan boravak.

U slučaju da osobe borave u istom ili različitim poslovnim objektima u različitim vremenskim razmacima, imaju pravo ispuniti jedan obrazac anketnog upitnika za svaki pojedini neprekinuti boravak.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača niti članovi njihovih užih obitelji.

Članak 8.

Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade:

- Za sudionika nagradne igre koji je boravio u jednom od hotela Priređivača:
1 x četverodnevni boravak u hotelu Priređivača - 4 noćenja s doručkom, za dvije osobe, u sezoni 2020., u terminu po želji dobitnika nagradne igre, a u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača

Vrijednost nagrade = 5.296 kn

- Za sudionika nagradne igre koji je boravio u jednom od turističkih naselja Priređivača:
1 x četverodnevni boravak u naselju Priređivača - 4 noćenja s doručkom, za dvije osobe, u sezoni 2020., u terminu po želji dobitnika nagradne igre, a u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača

Vrijednost nagrade = 3.116 kn

- Za sudionika nagradne igre koji je boravio u jednom od kampova Priređivača (osim ako je boravio u mobilnoj kućici):
1 x četverodnevni boravak u kampu Priređivača po izboru dobitnika, parcela za četiri osobe i jedan osobni automobil, u sezoni 2020., u terminu po želji dobitnika nagradne igre, a u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača

Vrijednost nagrade = 2.960 kn

- Za sudionika nagradne igre koji je boravio u mobilnoj kućici u jednom od kampova Priređivača:
1 x četverodnevni boravak u mobilnoj kućici u kampu Priređivača po izboru dobitnika, najam standard mobilne kućice za 4 osobe, u sezoni 2020., u terminu po želji dobitnika nagradne igre, a u skladu s trenutnim mogućnostima Priređivača

Vrijednost nagrade = 3.470 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 14.842 kn.

Članak 9.

Svi prikupljeni anketni upitnici će se numerirati i pohraniti u računalnu bazu podataka, razvrstani po vrstama poslovnih objekata: hoteli, turistička naselja, kampovi te mobilne kućice. Za svaku vrstu poslovnih objekata izvršiti će se izbor dobitnika na način da će predsjednik komisije pritiskom tipke na računalu, u vrijeme kad se velikom brzinom izmjenjuju redni brojevi anketnih upitnika, zaustaviti to izmjenjivanje brojeva na jednom broju.

Javno izvlačenje dobitnika Nagradne igre održati će se u sjedištu Priređivača dana 06. veljače 2020. godine s početkom u 10 sati.

U slučaju da izvučeni anketni upitnik ne sadrži sve podatke o sudioniku predviđene u obrascu anketnog upitnika (podaci iz članka 5. ovih pravila), biti će izvučen drugi anketni upitnik.

Priređivač će organizirati jedan krug izvlačenja dobitnika uz prisutnost Komisije, a o tijeku izvlačenja voditi će se zapisnik.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljeni na web stranici Maistre u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana izvlačenja.

Članak 11.

Dobitnici svoje nagradne boravke trebaju dogovoriti kontaktiranjem Maistra rezervacijskog centra na sljedeće kontakt podatke, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:

Maistra rezervacijski centar 

Tel: +385 (0)52 800 250 

E-adresa: hello@maistra.hr

Ako dobitnici nagrada ne dogovore (preuzmu) svoje nagrade u rokovima navedenim u ovom članku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji neće biti kraći od osam niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 12.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 13.

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem web adrese Maistre: www.maistra.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 15.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web adresi Maistre: www.maistra.hr.

Članak 16.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 17.

Priređivač je 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatio u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre primjenjuje se hrvatsko pravo, a nadležan je mjesno i stvarno nadležan sud prema sjedištu Priređivača.


Za Maistra d.d.

Tomislav Popović, čl. Uprave