Maistra
Controleer koersen
Hotels Resorts Campings Merken Bestemmingen Aanbiedingen Ervaringen Vakantie

Gebruiksvoorwaarden webpagina Maistra d.d. Rovinj

Voor de toegang tot de webpagina's van Maistra en de gegevens daarin gelden de volgende regels en voorwaarden. Ieder gebruik van deze pagina's wordt gezien als instemming met de volgende regels:

  • De gehele inhoud van webpagina [www.maistra.com] mag op geen enkele wijze gedistribueerd worden of op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden aangewend worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maistra d.d. of op enigerlei schade toebrengen aan Maistra d.d. of een derde partij. De documenten, gegevens, foto’s en informatie die op deze webpagina gepubliceerd worden, kunnen alleen voor individuele behoefte van de gebruiker aangewend worden, onder naleving van alle auteursrechten en aanverwante rechten en de rechten van derden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van Kroatië. 

    Hiermee aanvaardt u en onderwerpt u zich aan het Kroatische materiële recht als uitsluitend bepalend voor de interpretatie, toepassing en de juridische gevolgen van iedere vorm van toestemming, uitsluiting en beperking van het gebruik van deze pagina’s. Alleen de Kroatische rechtbanken zijn bevoegd voor behandeling van alle eisen en geschillen die ontstaan als resultaat van het gebruik van de pagina’s in kwestie of die daarmee in verband staan. Maistra d.d. garandeert niet dat de materialen die op deze pagina’s staan toepasbaar of voor de gebruiker toegankelijk zijn op bepaalde locaties, ofwel is niet verantwoordelijk voor toepassing vanuit een staat waar deze inhoud per wet verboden is. Toegang tot deze pagina’s vanuit deze locaties wordt vrijwillig ondernomen, onder verantwoordelijkheid van de gebruiker voor het geldende recht.

  • De informatie die Maistra d.d. publiceert op deze pagina’s wordt juist en betrouwbaar geacht op het tijdstip van publicatie. Maistra d.d. waarschuwt er echter voor dat de mogelijkheid bestaat van afwijking van de exacte gegevens, de waarachtigheid en betrouwbaarheid van enig gegeven gepubliceerd op deze pagina’s op het moment dat de gebruiker er toegang toe heeft. De informatie op deze pagina’s kan niet worden gezien als het fundament waarop belangrijke persoonlijke en zakelijke beslissingen worden genomen. U stemt ermee in dat Maistra d.d. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een mogelijk niet voldoen aan uw verwachtingen. Maistra d.d. kan op ieder moment, zonder waarschuwing vooraf, gegevens op deze pagina’s aanpassen of veranderen. Maistra d.d. onthoudt zich volledig van iedere verantwoordelijkheid die op enige wijze kan ontstaan uit, of op enigerlei wijze in verband staat met het gebruik van deze webpagina’s of voor enigerlei ontstane schade voor de gebruiker of enige derde partij, ontstaan door het gebruik of misbruik van de inhoud van deze webpagina’s.

  • Deze webpagina bevat documenten, gegevens, informatie en links naar andere internetpagina’s gemaakt door derden, die, waar mogelijk, als zodanig zullen worden gemarkeerd. Maistra d.d. houdt geen toezicht op genoemde documenten, gegevens, informatie of andere internetpagina’s en onthoudt zich volledig van iedere verantwoordelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot de juistheid, volledigheid en toegankelijkheid van de inhoud op de internetpagina’s die door derden zijn gemaakt.

  • Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat het versturen van boodschappen via e-mail onveilig kan zijn en onderhevig kan zijn aan ongeoorloofde toegang door derden of verkeerde bezorging. Geen enkele boodschap die via e-mail ontvangen wordt kan als vertrouwelijk worden gezien en Maistra d.d. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid en privacy van dergelijke boodschappen, daarbij het recht behoudend deze boodschappen te reproduceren, erover te beschikken en te gebruiken en aan derden te distribueren zonder enige beperking. Verder staat het haar vrij gebruik te maken van ideeën, schetsen, ervaringen of andere vormen van kennis in dergelijke boodschappen voor welk doel dan ook. \

  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maistra d.d. is het verboden het ontwerp of de ondergrond van de webpagina van Maistra d.d., individuele elementen van de webpagina, het ontwerp van het logo van Maistra d.d. waarvan zij eigenaar is te reproduceren, te vermeerderen of te distribueren. Behalve indien anders overeengekomen mogen de documenten, gegevens en informatie op deze webpagina’s alleen voor persoonlijke behoeften worden gebruikt, met inachtneming van alle auteurs- en eigendomsrechten en rechten van derden.