Maistra
Controleer koersen
Hotels Resorts Campings Merken Bestemmingen Aanbiedingen Ervaringen Vakantie

ONLINEGESCHILLENBESLECHTING

ONLINEGESCHILLENBESLECHTING

Ingevolge artikel 14, lid 1. Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen, informeren wij consumenten over het volgende:

MAISTRA d.d. en HUP-ZAGREB d.d. zijn niet verplicht noch hebben zij zich ertoe verplicht om deze middelen te gebruiken voor alternatieve beslechting van geschillen met consumenten, maar sluiten de mogelijkheid niet uit om hieraan deel te nemen op voorstel van de consument, noch sluiten ze de mogelijkheid uit om deel te nemen aan andere vormen van gerechtelijke beslechting van geschillen met consumenten.

In geval van ontevredenheid over onze diensten of zakelijke gebruiken, vragen wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen via één van de hierboven vermelde e-mailadressen of in overeenstemming met de kennisgeving over het indienen van een schriftelijke klacht, zoalshiervermeld.