Maistra
Preverite cene
Pregled O nas Politika upravljanja z okoljem

Politika upravljanja z okoljem

V Maistri smo leta 2008 certificirali sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14000, ki smo ga uvedli v vse hotele, naselja, kampe in poslovne funkcije družbe.

Politika upravljanja z okoljem

Vizija Maistre je biti prva izbira in sopomenka za pristno gostoljubje. Z raznoliko ponudbo opredeljujemo standarde odličnosti, ustvarjamo delovno okolje, polno navdiha, in lokalne skupnosti spreminjamo na bolje. To je naše poslanstvo.

Pri poslovanju nas vodijo vrednote, ki odražajo naše poslanstvo in vizijo, zaradi česar smo v Maistri prepoznavni in drugačni od konkurence.

Uprava Maistre d.d. je zato določila politiko varstva okolja, ki: 

  • ustreza naravi, obsegu in vplivu naših aktivnosti in storitev na okolje,
  • vključuje zavezanost nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaženja,
  • vključuje zavezanost usklajevanju z ustreznimi zakonskimi predpisi in ostalimi zahtevami, ki jih je podjetje dolžno izpolnjevati in ki se nanašajo na okoljske vidike ,
  • predstavlja temelj za postavljanje in ocenjevanje splošnih in posameznih ciljev,
  • se dokumentira, izvaja in vzdržuje,
  • jo posreduje vsem zaposlenim in vsem osebam, ki delajo za in v imenu organizacije ter
  • je na voljo javnosti.

Oglejte si Maistrino politiko upravljanja z okoljem

Oglejte si naše druge pravilnike:

Preverite pravilnik o trajnostnem poslovanju v Maistri

Preverite pravilnik o delovnih standardih in človekovih pravicah v Maistri

Preverite pravilnik o varnosti in zdravju pri delu v Maistri

Preverite pravilnik o kakovosti v Maistri

Preverite pravilnik o skupnosti v Maistri

Preverite Maistrino poročilo o trajnosti

Preverite Maistrino poročilo o trajnosti 2022

Z ciljem nenehnega izboljševanja sistema vas prosimo, da vse pripombe, predloge in vprašanja s področja varstva okolja pošljete na e-naslov: kvaliteta@maistra.hr ali po pošti na Maistra d.d. Funkcija upravljanja kvalitetom/Funkcija vodenja kakovosti, Obala V. Nazora 6, Rovinj.