.

Politika zaščite osebnih podatkov

Maistra d.d. se obvezuje, da bo zaščitila vaše osebne podatke. S tem vas seznanja tekst, ki sledi.

Prosimo Vas, da politiko zaščite osebnih podatkov občasno preverite z ozirom na možne spremembe.

Zaščita osebnih podatkov – na splošno

Osebne podatke prvenstveno zbiramo zaradi:

 • kar najučinkovitejšega odgovora na vaše vprašanje,
 • zagotavljanja nudenja iskane storitve,
 • promocije naših storitev,
 • naše interne statistične obdelave podatkov,
 • možnosti pošiljanja publikacij, brošur in drugih propagandnih materialov.

Podatki, pokriti s sistemom Politike zaščite osebnih podatkov (Politike zasebnosti):

 • ime in priimek,
 • datum rojstva,
 • naslov,
 • e-naslov,
 • številka telefona in/ali faksa,
 • ostali podatki, ki nam jih posredujete, vendar želite, da ostanejo tajni.

Čas trajanja Politike zasebnosti

S poslanimi podatki se strinjate, da vas lahko kontaktiramo in dodamo na našo mailing listo trenutek vstopa je enak vašemu izrecnemu pristanku na kontaktiranje. Zaščita vaših osebnih podatkov je trajna, vendar lahko v vsakem trenutku zaprosite za izključitev z naše mailing liste. Po tem se vaši podatki ne uporabljajo več, razen za interne namene, npr. zaradi informacijske ali statistične obdelave podatkov.

Vsebina Politike zasebnosti

Vašega e-naslova in ostalih podatkov ne prodajamo, ne posojamo, niti jih ne dajemo tretjim pravnim in fizičnim osebam na razpolago brez vašega pristanka, saj je to v nasprotju z našo politiko zasebnosti. Maistra d.d. se drži stroge politike "no spam". Če nas želite kontaktirati, glede posebnih ponudb in akcij, vas zaprosimo za posebno dovoljenje. Maistra d.d. ne odgovarja za naključno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki bi lahko povzročile naključno kršenje zajamčene zaščite vaših podatkov, ampak jamči, da bo napaka odpravljena, v kolikor je to mogoče, čim prej.

Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so nam prostovoljno dostavljeni. Za dostop do naših strani od vas ne zahtevamo podatkov, prav tako pa ne zahtevamo, da podate več podatkov, kot jih je zares potrebno za sodelovanje v določenih aktivnost na naših straneh.

Podatkov, ki jih zberemo na naših spletnih straneh, ne prodajemo, prenašamo ali odkrivamo nikomur izven družbe Maistra d.d. oziroma članicam Adris Grupe brez vašega dovoljenja, razen:

 1. v primerih, ko je to potrebno zaradi izvrševanja naših zakonskih obveznosti;
 2. v primerih, ko je to potrebno zaradi zaščite vašega življenja ali telesne integritete, vendar sami niste sposobni dati svojega pristanka za obdelavo vaših osebnih podatkov;
 3. v primerih, ko je to nujno zaradi izpolnjevanja nalog, ki se izvršujejo v javnem interesu;
 4. v primerih, ko ste sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. in 4. Zakona o zaščiti osebnih podatkov);
 5. v primerih, ko je za pravilno strani neizbježna vključenost druge strani. V takih primerih se druga stran pred dostavo osebnih podatkov Maistri d.d. obveže, da bo zadržala poslovne skrivnosti za se;
 6. v primeru eventualne prodaje ali pravnega nasledstva Maistre d.d., ko si pridržujemo pravico prodaje ali prenosa vaših podatkov tretji strani, ki:
  a) izvaja svoje poslovanje v okviru podobnih aktivnosti ali storitev,
  b) pristane, da bo sledila Maistri d.d. glede varovanja in zaščite pridobljenih podatkov ter
  c) pristane na obveznosti te politike o zaščiti osebnih podatkov.

Z ispolnjenimi formularji na naši strani jamčite, da so informacije, ki ste jih podali, točne ter da v celoti soglašate z določili naše Politike zasebnosti in v njej navedenih pogojev.

Zaupnost podatkov

Poudariti želimo, da ob obisku teh strani vaši osebni podatki ostajajo zaupni, razen v kolikor jih želite prostovoljno razkriti. Obvezujemo se, da podatkov, ki smo jih dobili, ne bomo razkrivali drugim strankam, razen v primerih, navedenih v predhodnem odstavku.

Statistika strežnika

Naš strežnik uporablja statistično programsko opremo. Ti programi so stalnica vseh spletnih strežnikov in ne le naše strani. Takšni statistični programi nam omogočajo, da naše strani prilagodimo tako, da so kar najbolj učinkovite in enostavne za naše obiskovalce (odkrivanje podatkov, ki so najbolj ali najmanj zanimivi za naše uporabnike, prilagajanje strani posameznim spletnim brskalnikom, učinkovitost strukture ter obiskanost naših strani.)

Uporaba spletnih piškotov

Za lažji brskanje po naših spletnih straneh, naš spletni strežnik uporablja spletne piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki jih strežnih namesti na uporabnikov računalnik z namenom sledenja izbire posameznih jezikovnih variant na naših straneh, kot tudi ob vstopu na dele strani, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla. Spletnih piškotkov ni možno uporabljati za zagon programov ali vnos virusa na vaš računalnik. Piškotki, ki jih postavlja naš spletni strežnik, se z vašega računalnika zbrišejo avtomatično ob koncu obiska oziroma tisti trenutek, ko zapustite naše strani. Pregled naših strani je možen tudi brez uporabe piškotkov, v kolikor je vaš spletni brskalnik tako nastavljen.

Sporočilo po elektronski pošti.

Ko nam pošiljate elektronsko pošto (e-mail) z osebnimi podatki, po katerih vas je mogoče identificirati, prek e-sporočila, z vprašanjem ali komentarjem oziroma prek obrazca, ki nam ga dostavljate z elektronsko pošto, te podatke uporabljamo z namenom izpolnjevanja vaših zahtev.

Varnost podatkov

Zaradi varnosti podatkov na tem naslovu ter v skladu z zagotovilom, da bi bila ta storitev dostopna vsem uporabnikom, računalniški sistem uporablja programsko opremo, ki sledi obiskom na mreži ter prepozna nepooblaščene poskuse pošiljanja ali izmenjave podatkov, kot tudi tiste, ki bi lahko povzročili škodo na nek drug način. Nepooblaščeni poskusi pošiljanja ali izmenjave podatkov so na tej lokaciji strogo prepovedani.

Ankete in vprašalniki

Občasno na naših straneh izvajamo ankete in vprašalnike. Podatki, ki jih zberemo s temi anketami in vprašalniki se uporabljajo izključno za potrebe Maistre d.d. oziroma članic Adris grupe. Če na neki naši strani objavimo vzorec odgovora na anketo, takšen vzorec ne vsebuje osebnih podatkov.

Zaščita osebnih podatkov otrok

V neposredni komunikaciji z otroki preko interneta opažamo edinstvene probleme, ki jih predstavlja zaščita njihove zasebnosti. Naše spletne strani, ki bi lahko bile zanimljive za otroke in eventualno zbirajo osebne podatke otrok, mlajših od 14 let, so narejene z namenom, da v največji možni meri ščitijo pravice otrok in njihovo zasebnost. Skladno s tem namenom in prizadevanjem:

NE zbiramo, NE uporabljamo, NE odkrivamo podatkov, s pomočjo katerih se lahko ustvarja kontakt z otroki preko interneta, razen v primeru reklamnih iger na internetu. Takšni podatki za kontaktiranje preko interneta se, brez dovoljenja staršev uporabljajo samo za neposredni odgovor na otrokove zahteve in se ne bodo uporabljali za kakšne druge namene; NE zbiramo osebnih podatkov za ustvarjanje stikov izven interneta, razen zaradi podelitve nagrad, pa tudi takrat samo z dovoljenjem staršev;
tretjim osebam NE dostavljamo nikakršnih podatkov brez predhodnega dovoljenja staršev; otrokom NE omogočamo, da brez dovoljenja staršev javno objavljajo ali na kakšen drugi način distribuirajo osebne podatke ali druge materiale, ki nam jih pošiljajo in s pomočjo katerih se lahko naveže stik z njimi, niti ne spodbujamo otrok, da zaradi sodelovanja v nagradni igri ali neki drugi aktivnosti razkrijejo več podatkov, kakor jih je potrebno za sodelovanje v dotični aktivnosti.

V primerih, ko je otrokom, mlajšim od 14 let, dovoljeno sodelovati v nagradnih igrah, zahtevamo od otroka, da najprej poišče dovoljenje za sodelovanje pri svojih starših ali zakonitih zastopnikih ter da vpiše e-naslov svojih staršev ali zastopnikov.

Če je otrok, mlajši od 14 let, osvojil neko nagrado, se o tem z elektronsko pošto, po telefonu ali s pisnim obvestilom obvesti starše ali skrbnike. Osebni podatki otroka in staršev se izbrišejo iz naše baze podatkov, v kolikor starši od nas to zahtevajo.

Kot starš ali skrbnik imate vedno pravico zahtevati vpogled v vse osebne podatke o svojem otroku, ki smo jih dobili na eni izmed naših strani, zahtevate lahko brisanje podatkov (v kolikor se ti podatki še vedno nahajajo v naši bazi podatkov), in/ali nam prepoveste bodoče zbiranje in uporabo podatkov o vašem otroku. Če ste starš in želite uresničiti to pravico, nam sporočite.

Razen navedenega Maistra d.d. jamči zaščito osebnih podatkov otrok, predvidenih s posebnim zakonom, ki urejajo to vprašanje.

Kontrola

Kadarkoli lahko zahtevate pregled vseh osebnih podatkov, ki smo jih od vas dobili na enem izmed naših naslov na mreži. Na vašo zahtevo lahko ažuriramo, popravimo ali izbrišemo te podatke (če se dotični podatki še vedno nahajajo v naši bazi podatkov), ali v bodoče prenehamo uporabljati te podatke. Če želite uresničiti to pravico, nam enostavno sporočite.

Povezave

Delamo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da vas oz. vašega otroka vse preusmeritve z naših spletnih strani napotijo na spletne strani, katerih vsebina je kvalitetna, v smislu, da ne vzpodbuja negativnosti. Toda strani in naslovi na mreži se hitro menjajo, zato vedno ne moremo jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega vas usmerimo.

Če imate kakršno koli vprašanje ali dvom v zvezi z našo Politiko zaščite osebnih podatkov ali v zvezi z vašimi izkušnjami s tem spletnim naslovom, vas prosimo, da nam sporočite.

Spremembe in prenehanje pogojev uporabe

Maistra d.d. si pridržuje pravico izmenjave ali prenehanja vseh ali katerega koli dela te spletne lokacije ter pogojev uporabe v katerem koli trenutku. Spremembe začnejo veljati z objavo na tem naslovu ali ko so uporabniki o njih obveščeni. Pogoji uporabe bodo veljali do ukinitve le teh z vaše strani ali s strani Maistre d.d. Pogoje uporabe lahko prekinete v katerem koli trenutku, kar pomeni prenehanje uporabe teh strani in preklic vseh materialov in vsebin, prevzetih in uporabljenih z istega spletnega mesta.

Maistra d.d.