Maistra
Preverite cene
Hoteli Resorti Kampi Znamke Ponudbe Doživetja Počitnice

Pogoji uporabe spletnih strani Maistre d.d. Rovinj

Dostop do Maistrinih spletnih strani in do vsebovanih podatkov je pogojen z navedenimi pogoji in pravili. Za vsako uporabo te strani potem, ko se je začetna stran naložila, velja, da soglašate z naslednjimi pravnimi pogoji:

  • Celotno vsebino, ki je objavljena na spletni strani [www.maistra.com], je prepovedano distribuirati ali na kakršen koli drug način uporabljati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Maistre d.d. ali na kateri koli način, ki bi lahko Maistri d.d. ali kateri koli drugi strani povzročil škodo. Dokumenti, podatki, fotografije in informacije, ki so objavljene na tej spletni strani, se lahko uporabljajo zgolj za individualne potrebe uporabnika ob spoštovanju vseh avtorskih in sorodnih pravic ter pravic tretjih oseb v skladu z zakonskimi predpisi Hrvaške. 

    S tem sprejemate in za vas velja hrvaško materialno pravo kot izključno merodajno za tolmačenje, uporabo in pravne učinke, ki veljajo za vsako dovoljenje, izključitve in pogoje uporabe teh strani. Hrvaška sodišča so izključno pristojna za vse zahteve in spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe zadevnih strani ali v povezavi z njimi.
    Maistra d.d. ne jamči, da so materiali, objavljeni na teh spletnih straneh, primerni ali dostopni uporabnikom na določenih lokacijah, oziroma ne odgovarja za dostop do njih z območja držav, v katerih je njihova vsebina z zakonom prepovedana. Dostop do strani z navedenih lokacij velja za samovoljno dejanje, uporabnik pa bo za to odgovoren v skladu z merodajnim pravom.

  • Informacije, ki jih Maistra d.d. objavlja na teh spletnih straneh, veljajo za točne in zanesljive v času njihovega vnosa. Poleg tega pa Maistra d.d. opozarja na možnost odstopanj glede točnosti, pravilnosti ali zanesljivosti katerega koli od podatkov, shranjenih na teh spletnih straneh v trenutku, ko do njih dostopa uporabnik. Informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko veljajo kot osnova za sprejemanje pomembnih osebnih ali poslovnih odločitev in soglašate, da Maistre d.d. ne bo veljala za odgovorno v primeru vaših morebitnih neuresničenih pričakovanj. Maistra d.d. lahko kadar koli in brez predhodne najave ažurira ali spremeni podatke na teh straneh. Maistra d.d. se v celoti odpoveduje vsakršni odgovornosti, ki bi lahko nastala na kakršenkoli način ali če je na kakršen koli način povezana z uporabo te spletne strani, ki bi nastala pri kakršnih koli dejanjih uporabnika ali pri zlorabi vsebine te spletne strani ter glede kakršne koli škode, ki bi morebiti bila povzročena uporabniku ali kateri koli tretji strani v povezavi z uporabo ali zlorabo uporabe vsebin te spletne strani.

  • Ta spletna stran vsebuje dokumente, podatke, informacije in povezave do drugih internetnih strani, ki so jih oblikovale tretje osebe, ki se bodo, kadar koli je to možno, kot takšne tudi označevale. Maistra d.d. nima nikakršnega nadzora nad navedenimi dokumenti, podatki, informacijami ali drugimi internetnimi stranmi in se popolnoma odpoveduje kakršni koli odgovornosti, vključno vendar ne omejeno nanjo, glede točnosti, popolnosti in dostopnosti do vsebin na internetnih straneh, ki so jih oblikovale tretje strani.

  • Prosimo vas, da upoštevate dejstvo, da je lahko pošiljanje zasebnih sporočil prek elektronske pošte na spletu nevarno in je izpostavljeno nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb ali napačni dostavi. Vsako sporočilo, prejeto prek elektronske pošte, bo veljalo za nezaupno sporočilo. Maistra d.d. ne odgovarja za varnost in zasebnost takšnih sporočil in si pridržuje pravico do reproduciranja, uporabe, razpolaganja in distribucije tretjim osebam brez omejitev. Poleg tega lahko v kakršne koli namene uporabi ideje, načrte, izkušnje ali druge oblike znanj, ki jih takšna sporočila vsebujejo.

  • Prepovedano je reproduciranje, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali predloge strani Maistra d.d., posameznih elementov strani, dizajna logotipa Maistra d.d., ki je v njeni lasti, brez izrecnega pisnega dovoljenja Maistre d.d. Razen v primeru drugačnega sporazuma se lahko dokumenti, podatki in informacije, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, uporabljajo samo za osebne potrebe, ob spoštovanju vseh avtorskih in lastninskih pravic ter pravic tretjih oseb.