Maistra
Preverite cene
Hoteli Resorti Kampi Znamke Ponudbe Doživetja Počitnice

Pogoji uporabe spletnih strani Maistre d.d. Rovinj

Dostop do Maistrinih spletnih strani in do vsebovanih podatkov je pogojen z navedenimi pogoji in pravili. Vsaka uporaba te strani se potem, ko se je začetna stran naložila, smatra kot da soglašate z naslednjimi pravnimi pogoji:

  • Celotno vsebino, ki je objavljena na spletni strani [www.maistra.com], je prepovedano distribuirati ali na kakršen koli drug način uporabljati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Maistre d.d. ali na kateri koli način, ki bi lahko Maistri d.d. povzročil škodo ali kateri koli drugi strani. Dokumenti, podatki, fotografije in informacije, ki so objavljene na tej spletni strani, se lahko uporabljajo zgolj za individualne potrebe uporabnika ob spoštovanju vseh avtorskih in sorodnih pravic ter pravic tretjih oseb v skladu z zakonskimi predpisi Hrvaške. 

    S tem sprejemate in ste podvrženi hrvaškemu materialnemu pravu kot izključno merodajnemu za tolmačenje, uporabo in pravne učinke vsake dovolitve, izključitve in pogojev uporabe teh strani. Hrvaška sodišča so izključno pristojna za vse zahteve in spore, ki bi nastali kot rezultat uporabe predmetnih strani ali v povezavi z njimi.
    Maistra d.d. ne jamči, da so materiali, objavljeni na teh spletnih straneh, primerni ali uporabniško dostopni na določenih lokacijah, oziroma ne odgovarja za dostop do njih z območja držav, v katerih je njihova vsebina z zakonom prepovedana. Dostop do strani z navedenih lokacij se bo smatral kot samovoljno dejanje, uporabnik pa bo za to odgovoren v skladu z merodajnim pravom.

  • Informacije, ki jih Maistra d.d. objavlja na teh spletnih straneh, se smatrajo kot točne in zanesljive v času njihovega vnosa. Poleg tega pa Maistra d.d. opozarja na možnost odstopanj glede točnosti, pravilnosti ali zanesljivosti katerega koli od podatkov, shranjenih na teh spletnih straneh v trenutku, ko do njih dostopa uporabnik. Informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, se lahko smatrajo kot osnova za sprejemanje pomembnih osebnih ali poslovnih odločitev in soglašate, da se Maistre d.d. ne bo smatralo kot odgovorne v primeru vaših morebitnih neuresničenih pričakovanj. Maistra d.d. lahko kadar koli in brez predhodne najave ažurira ali spremeni podatke na teh straneh. Maistra d.d. se popolnoma odpoveduje vsakršni odgovornosti, ki bi lahko nastala na kakršenkoli način ali v kolikor je na kakršen koli način povezana z uporabo te spletne strani, ki bi nastala pri kakršnih koli dejanjih uporabnika ali pri zlorabi vsebine te spletne strani ter glede kakršne koli škode, ki bi morebiti nastala uporabniku ali kateri koli tretji strani v povezavi z uporabo ali zlorabo uporabe vsebin te spletne strani.

  • Ta spletna stran vsebuje dokumente, podatke, informacije in povezave do drugih internetnih strani, ki so jih oblikovale tretje osebe, ki se bodo, kadar koli je to možno, kot takšne tudi označevale. Maistra d.d. nima nikakršnega nadzora nad navedenimi dokumenti, podatki, informacijami ali drugimi internetnimi stranmi in se popolnoma odpoveduje kakršni koli odgovornosti, vendar ne omejeno, glede točnosti, popolnosti in dostopnosti do vsebin na internetnih straneh, ki so jih oblikovale tretje strani.

  • Prosimo vas, da upoštevate dejstvo, da je lahko pošiljanje zasebnih sporočil preko elektronske pošte na mreži nevarno in je izpostavljeno nepooblaščenemu dostopu tretjih oseb ali napačni dostavi. Vsako sporočilo, prejeto preko elektronske pošte, se bo smatralo kot nezaupno sporočilo. Maistra d.d. ne odgovarja za varnost in zasebnost takšnih sporočil in si pridržuje pravico do reprodukcije, uporabe, razpolaganja in distribucije tretjim osebam brez omejitev. Poleg tega lahko v kakršne koli namene uporabi ideje, načrte, izkušnje ali druge oblike znanj, ki jih takšna sporočila vsebujejo.

  • Prepovedano je reproduciranje, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali predloge strani Maistra d.d., posameznih elementov strani, dizajna logotipa Maistra d.d., ki je v njeni lasti, brez izrecnega pisnega dovoljenja Maistre d.d. Razen v primeru drugačnega sporazuma se lahko dokumenti, podatki in informacije, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, uporabljajo samo za osebne potrebe, ob spoštovanju vseh avtorskih in lastniških pravic ter pravic tretjih oseb.