Maistra
Sprawdź ceny
Przegląd O nas Polityka firmy

Polityka firmy

W 2008 roku nasz System Zarządzania Ochroną Środowiska uzyskał certyfikat ISO 14000 i został wdrożony we wszystkich hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, kempingach i programach biznesowych firmy.

Polityka firmy

Wizja Maistra opiera się na dwóch fundamentach: to bycie pierwszym wyborem naszych gości i synonimem prawdziwej gościnności. Definiujemy standardy doskonałości poprzez zróżnicowaną ofertę, tworzymy inspirujące środowisko pracy i zmieniamy lokalne społeczności na lepsze. To nasza misja!

W biznesie kierujemy się wartościami, które odzwierciedlają naszą misję i wizję oraz sprawiają, że Maistra jest rozpoznawalna i inna od konkurencji.

Dlatego Zarząd Maistra d.d. zdefiniował politykę środowiskową, która:

  • jest adekwatna do charakteru, zakresu i oddziaływania na środowisko jego działalności i usług
  • zawiera zobowiązanie do stałego ulepszania i zapobiegania zanieczyszczeniom
  • zawiera zobowiązanie do przestrzegania odpowiednich przepisów i innych wymogów, do których wypełniania firma się zobowiązała, a które dotyczą jej aspektów środowiskowych
  • stanowi podstawę do wyznaczania i oceny celów ogólnych i indywidualnych
  • jest dokumentowana, wdrażona i utrzymywana
  • jest przekazywana wszystkim pracownikom i osobom pracującym na rzecz i w imieniu organizacji
  • jest dostępna publicznie.

Zobacz politykę środowiskową Maistra

Zobacz nasze pozostałe zasady:

Zobacz politykę zrównoważonego biznesu Maistra

Zobacz standardy pracy i politykę praw człowieka Maistra

Zobacz politykę BHP Maistra

Zobacz politykę jakości Maistra

Zobacz politykę społeczności Maistra

Zobacz raport o zrównoważonym rozwoju Maistra

Zobacz raport o zrównoważonym rozwoju Maistra 2022

W celu doskonalenia systemu wszelkie uwagi, sugestie i pytania z zakresu ochrony środowiska prosimy kierować na e-mail kvaliteta@maistra.hr lub pocztą na adres Maistra d.d.Funkcija upravljanja kvalitetom, Obala V. Nazora 6, Rovinj.