Sprawdź ceny
Przegląd Company policies O nas

Company policies

W 2008 roku Maistra otrzymała certyfikat System Zarządzania Ochroną Środowiska, zgodnie z normą ISO 14000, który został wdrożony we wszystkich hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, kempingach i programach biznesowych Spółki.

Company policies

Wizją Maistra jest bycie pierwszym wyborem i synonimem szczerej gościnności. Definiujemy standardy doskonałości poprzez zróżnicowaną ofertę, tworzymy inspirujące środowisko pracy i zmieniamy lokalne społeczności na lepsze. To jest nasza misja!

W biznesie kierujemy się wartościami, które odzwierciedlają naszą misję i wizję oraz sprawiają, że Maistra jest rozpoznawalna i wyróżnia się na tle konkurencji.

Dlatego Zarząd Maistra d.d. zdefiniował politykę ochrony środowiska, która:

  • jest adekwatna do charakteru, zakresu i oddziaływania na środowisko jego działalności i usług
  • zawiera zobowiązanie do stałego ulepszania i zapobiegania zanieczyszczeniom
  • zawiera zobowiązanie do przestrzegania odpowiednich przepisów i innych postanowień, do których firma się zobowiązała, a które dotyczą jej aspektów środowiskowych
  • stanowi kręgosłup do wyznaczania i oceny celów ogólnych i indywidualnych
  • jest dokumentowana, wdrożona i utrzymywana
  • jest przekazywana wszystkim pracownikom i osobom pracującym na rzecz i w imieniu organizacji
  • jest dostępna publicznie.

Zobacz Politykę Zarządzania Środowiskowego Maistra

Zobacz nasze pozostałe zasady:

Zobacz politykę zrównoważonego biznesu Maistra

Zobacz standardy pracy i politykę praw człowieka w Maistra

Zobacz politykę BHP w pracy w Maistra

Zobacz politykę jakości w Maistra

Zobacz politykę społeczności Maistra

Zobacz raport o zrównoważonym rozwoju Maistra

Zobacz raport o zrównoważonym rozwoju Maistra 2022

W celu doskonalenia systemu wszelkie uwagi, sugestie i pytania z zakresu ochrony środowiska prosimy kierować na kvaliteta@maistra.hr olub pocztą na adres Maistra d.d. Funkcja zarządzania jakością, Obala V. Nazora 6, Rovinj.