Maistra
Sprawdź ceny
Hotele Ośrodki Kempingi Marki Destynacje Oferta Doświadczenia Rodzaje wypoczynku

INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Zgodnie z art. 14 ust. 1. Rozporządzenia (EU) nr 524/2013 Rady i Parlamentu Europejskiego, z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich drogą on-line, informujemy konsumentów że:

MAISTRA d.d. i HUP-ZAGREB d.d. nie są zobowiązane, ani nie zobowiązały się do korzystania ze sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów z konsumentami, ale nie odrzucają możliwości uczestniczenia w nich na wniosek konsumenta, jak również nie odrzucają możliwości uczestniczenia w innych formach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

W przypadku niezadowolenia z naszych usług lub praktyk handlowych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na jeden z podanych powyżej adresów e-mail lub zgodnie z Informacją o sposobie składania pisemnej reklamacji konsumenckiej, która dostępna jest tutaj.