Sprawdź ceny
Hotele Ośrodki Kempingi Marki Cele podróży Oferty Doświadczenia Wakacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

MaiStar Rewards Club program lojalnościowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.     Wstęp

 

Dbamy o Ciebie i Twoją prywatność, dlatego nieustannie pracujemy nad zapewnieniem odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych. Aby zapewnić ochronę Twojej prywatności, przygotowaliśmy ten dokument, zawierający informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy Cię byś poświęcił czas na zapoznanie się z tymi zasadami oraz informacjami, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, dlaczego potrzebujemy tych informacji i jakie są Twoje prawa. 

 

By uzyskać dostęp i dołączyć do programu lojalnościowego Klubu MaiStar Rewards (dalej w tekście: „MaiStar”), konieczne jest zaakceptowanie naszych Warunków ogólnych. Pamiętaj jednak, że zaakceptowanie Warunków ogólnych i przystąpienie do MaiStar wiąże się z gromadzeniem pewnych danych osobowych o Tobie. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci dostęp do MaiStar, zbieranie punktów oraz korzystanie ze wszystkich udogodnień, wynikających z uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym.

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i nie będziemy ich wykorzystywać do innych celów ani udostępniać osobom trzecim.

 

2.     Wersje i Aktualizacje

 

Od czasu do czasu będziemy aktualizować te Informacje, aby zawsze dostarczać dokładne i wiarygodne informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. O wszystkich zmianach w sposobach przetwarzania będziemy Cię informować, poprzez aktualizację naszej Polityki prywatności oraz niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Ta informacja została zaktualizowana 27.06.2022. 

 

3.      O nas

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez dwie firmy, współpracujące na podstawie umowy o współpracy gospodarczej, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), we wspólnym projekcie Programu Lojalnościowego MaiStar Rewards, uważane są za wspólnych administratorów przetwarzania danych.

 

Administratorami przetwarzania danych osobowych są: MAISTRA d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalej: MAISTRA lub Spółka) i HUP-ZAGREB d.d., Zagrzeb, Trg Krešimira Ćosića 9, OIB: 66859264899 (dalej: HUP-ZAGREB lub Spółka).

 

Dalej w tekście zwani łącznie „My”.

 

 

 

 

4.     Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób, w wyznaczonym punkcie kontaktowym wspólnych administratorów przetwarzania danych osobowych:

 

o       wysyłając e-mail na adres dpo@maistra.hr

o      pocztą na adres Obala Vladimira Nazora 6, 52 210 Rovinj, n.p. Službenik za zaštitu podataka / Inspektor Ochrony Danych.

5.     Powody zbierania danych osobowych

 

Informacje o Tobie, które zbieramy, otrzymujemy lub przetwarzamy, są wykorzystywane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci korzystania z udogodnień oferowanych przez członkostwo w MaiStar.

 

Na przykład, będziemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe w celu rejestracji i wdrożenia członkostwa w MaiStar. W momencie rejestracji poprosimy Cię także o informację o Twojej dacie urodzenia i miejscu zamieszkania.

 

Podczas Twojego członkostwa w programie MaiStar będziemy również przetwarzać informacje o Tobie, aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Te informacje są nam potrzebne, aby wypełnić treść Twojego członkostwa MaiStar i umożliwić Ci zbieranie punktów oraz ich wykorzystywanie do uzyskiwania korzyści członkowskich.

 

Będziemy również przetwarzać dane osobowe, aby lepiej zrozumieć Twoją aktywność lub dowiedzieć się, które rodzaje naszych usług Cię interesują. Możemy również zbierać informacje o języku, w którym się z Tobą komunikujemy lub o sposobach, w jakie najczęściej korzystasz z naszych usług zakwaterowania i usług dodatkowych.

 

Czasem możemy potrzebować także dodatkowych informacji, które mogą również zostać objęte przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kiedy to zrobimy, zawsze wyjaśnimy Ci, dlaczego prosimy o takie informacje, jakie są korzyści z udostępnienia nam takich informacji oraz poprosimy o Twoją zgodę. Na przykład, możemy poprosić Cię o dobrowolne wypełnienie ankiety, która służy do poprawy jakości naszego zakwaterowania, restauracji, kawiarni, wellness lub innych świadczonych przez nas usług, a także do zbadania nawyków konsumenckich, w celu dostosowania naszej oferty.

 

Inni usługodawcy, tacy jak dostawcy usług analitycznych lub promocyjnych, mogą gromadzić te informacje dla nas. W takim przypadku do przetwarzania danych mają zastosowanie również Polityki prywatności innych usługodawców, ale o tym zawsze poinformujemy Cię odrębnie. Udział w takich działaniach jest dobrowolny i wymaga Twojej zgody. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody na udział w takich działaniach, nie będziemy gromadzić takich Twoich danych osobowych.

 

6.            Rodzaje danych osobowych, które zbieramy

Dane osobowe obejmują wszelkie dane dotyczące identyfikacji osoby fizycznej lub inne dane, na podstawie których można zidentyfikować tę osobę.

 

Przykłady gromadzonych przez nas danych osobowych to:

 

o    dane identyfikacyjne

o    imię i nazwisko, sposób tytułowania, data urodzenia

 

o    dane kontaktowe

o    adres pocztowy i e-mail

 

o    dane o korzystaniu z usług / dane o transakcjach

o    dane transakcyjne obejmują informacje o tym, z jakich naszych usług skorzystałeś, daty i opisy usług (pobyty, spożycie posiłków i napojów, ceny, usługi spa i wellness)

 

o    dane o korzystaniu z udogodnień członkowskich

o    informacje techniczne obejmują adresy IP, dane logowania, informacje o lokalizacji, strefie czasowej, typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz inne informacje dotyczące technologii, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny

 

o    dane techniczne

o    obejmują adresy IP, dane logowania, informacje o lokalizacji, strefie czasowej, typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz inne informacje dotyczące technologii, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny

o    zawiera informacje o tym, jak i w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług

 

 

o    informacje o Twoich preferencjach

o    informacje o preferowanym typie zakwaterowania, destynacji, zainteresowaniach (dane opcjonalne).

 

7.     Cele przetwarzania danych osobowych

 

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 • by umożliwić Ci rejestrację i stworzenie konta użytkownika w programie lojalnościowym MaiStar Rewards
 • by umożliwić Ci zbieranie punktów za korzystanie z naszych usług, zgodnie z postanowieniami Warunków ogólnych programu lojalnościowego MaiStar Rewards
 • by umożliwić Ci zamianę zebranych punktów na nasze usługi i inne korzyści, zgodnie z postanowieniami Warunków ogólnych programu lojalnościowego MaiStar Rewards
 • byśmy mogli obliczyć dla Ciebie specjalną zniżkę na nasze usługi, zgodnie z postanowieniami Warunków ogólnych programu lojalnościowego MaiStar Rewards
 • w przypadku gdy wcześniej nie odmówiłeś takiego kontaktu, Twoje dane osobowe będzie wykorzystywać także do kontaktu elektronicznego, z nowymi ofertami i usługami, które mogły by Cię zainteresować
 • za zgodą, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, by drogą elektroniczną informować Cię o zmianach nas dotyczących
 • w przypadku gdy wcześniej nie odmówiłeś takiego kontaktu i zgodziłeś się wziąć udział w ankiecie, przetwarzać będziemy Twoje odpowiedzi i ewidencjonować Twoje preferencje
 • jeśli zdecydujesz się wziąć udział w grach losowych lub promocjach, będzie przetwarzać dane osobowe, które podasz nam w celu udziału
 • by lepiej zrozumieć Twoje preferencje i prośby, tak byśmy mogli zaoferować Ci dopasowaną i zindywidualizowaną ofertę, opartą na Twoich zainteresowaniach
 • do celów analitycznych i statystycznych oraz badania rynku, na przykład by zebrać informacje jakie grupy użytkowników uczestniczą w naszym programie lojalnościowym i w jaki sposób
 • byśmy mogli świadczyć usługi wsparcia użytkownika.

 

8.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzamy, zbieramy i wykorzystujemy, korzystając z kilku podstaw prawnych:

 

Zawarcie / Wykonanie umowy.

 

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane dostępowe, robimy to w celu umożliwienia Ci rejestracji i przystąpienia do MaiStar. W przypadku gdy ewidencjonujemy dane o Twoim zakwaterowaniu, robimy to zgodnie z Warunkami ogólnymi członkostwa w programie lojalnościowym MaiStar, tak jak w przypadkach wykorzystywania punktów do skorzystania z naszych innych usług, zgodnie z Warunkami ogólnymi.

 

Uzasadniony interes.

 

Czasem wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie, na przykład gdy przetwarzamy dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z programu, i byśmy stworzyli wyjątkowe oferty, by zaoferować Ci spersonalizowane usługi i ulepszyć Twoje doświadczenia jako użytkownika.

 

Zgoda.

 

W niektórych przypadkach, na przykład gdy wysyłamy do Ciebie informacje o nas i naszych usługach, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

 

Nie gromadzimy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych ani żadnych informacji odnoszących się do Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, Twoich danych genetycznych, zdrowotnych lub biometrycznych, na podstawie których można Cię identyfikować, ani żadnych innych informacji dotyczących Twojego życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

Dane, które gromadzimy, możemy zachować tylko gdy mamy do tego odpowiednią podstawę prawną.

 

Nasza strona internetowa zbiera pliki cookie, zawierające wybrane informacje o tym, jak i w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe zapisy tekstowe, zawierające unikalny kod identyfikacyjny i referencyjny, który przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i dzięki któremu możemy Cię ponownie rozpoznać, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową.

Nie wykorzystujemy tych danych do Twojej identyfikacji, ani nie korzystamy w tym celu z plików cookie stron trzecich. Niektóre zbierane przez nas pliki cookie istnieją tylko podczas korzystania z naszej witryny, a niektóre nieco dłużej, abyśmy mogli ponownie Cię rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową.

 

 

10.   Odbiorcy danych osobowych

 

Twoich danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, w celu reklamowania ich usług. Twoich danych osobowych nie będziemy sprzedawać stronom trzecim.

 

W niektórych przypadkach współdzielimy Twoje dane osobowe z innymi odbiorcami, i to:

o    ze spółkami stowarzyszonymi, tj. spółkami, które są spółkami związanymi z Adris Grupa d.d., która to spółka jest większościowym udziałowcem MAISTRA d.d. oraz HUP-ZAGREB d.d.

o    w przypadkach, gdy konieczne jest udostępnienie Twoich danych osobowych, byśmy mogli wywiązać się z umowy w której jesteś stroną

o    w przypadkach, gdy udzieliłeś zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych osobom trzecim (np. w przypadku korzystania z Ciasteczek)

o    z organami sądowymi, podatkowymi, kontrolnymi i innymi właściwymi organami, gdy mamy powody sądzić, że jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów prawa oraz innych przepisów, do udostępnienia takich informacji (na przykład na podstawie żądania organu podatkowego lub w związku z przewidywanym sporem sądowym)

o    z dostawcami usług płatniczych, z którymi mamy podpisane umowy o przetwarzaniu danych osobowych

o    z dostawcami usług IT, z którymi zawarliśmy stosowne umowy dotyczące przetwarzania danych, z których systemów korzystamy w naszej działalności (np. system rezerwacji PHOBS (Phobs d.o.o.), baza gości Opera (HRS International) i Laser Line (Laser Line d.o.o.), system CRM (BE-Terna d.o.o.); Microsoft Office 365)

o    z innymi usługodawcami, którzy w naszym imieniu świadczą określone usługi, w tym z konsultantami zewnętrznymi, dostawcami usług doradztwa inwestycyjnego, doradcami profesjonalnymi, takimi jak audytorzy, prawnicy lub księgowi, agencje marketingowe i agencje badania rynku, dostawcy usług wsparcia technicznego i konsultanci IT, przeprowadzający testy lub pracujący nad rozwojem rozwiązań technicznych w naszych systemach

o    w przypadku fuzji lub przejęcia Maistra lub HUP ZAGREB w przyszłości, możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym właścicielom spółki, a niektóre dane osobowe mogą zostać przekazane także podczas procesu zakupu, potencjalnym klientom i ich doradcom w ramach postępowania due diligence.

 

11.   Transfery transgraniczne

 

Chcemy byś miał pewność, że Twoje dane osobowe są przechowywane i przesyłane w bezpieczny sposób. Dlatego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej w tekście: EOG) będziemy przesyłać dane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, oraz gdy środki transmisji zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych, na przykład:

 

o    przekazywaniem danych do państwa trzeciego, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, z której wynika, że ​​ustawodawstwo tego państwa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub

 

o    umową o przekazaniu danych, zawartą z osobą trzecią, która to umowa zawiera standardowe klauzule umowne akceptowane przez Komisję Europejską dla przekazywania danych wewnątrz EOG, do menedżerów i organów wykonawczych w jurysdykcjach bez adekwatnego poziomu ochrony danych lub 

 

o    jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę na przekazanie danych.

 

Gdy przekazujemy Twoje dane poza EOG oraz w przypadkach, gdy kraj lub terytorium, do którego dane są przekazywane, nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby Twoje dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z Polityką prywatności zawartą w niniejszej Informacji.

 

12.   Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych oraz chronić je przed przypadkowym lub celowym nieuprawnionym dostępem, utratą lub zmianą. Zapewniliśmy, że dostęp do Twoich danych mogą mieć tylko te osoby, które mają do tego uzasadnienie biznesowe, wyłącznie w dozwolonych celach i o których zostałeś poinformowany, oraz że osoby te są zobowiązane do zachowania Twoich danych w tajemnicy.

 

Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich danych osobowych, prosimy byś nas o tym poinformował.

 

13.   Przechowywanie i okresy przechowywania danych

 

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo ich potrzebujemy do naszych uzasadnionych celów biznesowych i tak długo, jak jest to dozwolone przez prawo. W czasie gdy Twoje konto jest aktywne i dopóki nie zostanie usunięte, zachowamy Twoje dane zebrane na podstawie udzielonej zgody, dopóki nie wycofasz swojej zgody. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto, takie usunięcie danych zostanie uznane za wycofanie zgody, a wszystkie Twoje dane zostaną usunięte tak szybko, jak to będzie technicznie i rozsądnie możliwe.

 

14.   Twoje prawa

 

Dostęp. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprzez wysłanie wniosku z żądaniem dostarczenia twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

 

Ograniczenie przetwarzania. Masz prawo sprzeciwić się niektórym czynnościom przetwarzania, np. jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 

Przenoszenie danych. Masz prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego usługodawcy – w praktyce oznacza to, że masz prawo żądać, abyśmy udostępnili Ci wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe, w postaci nadającej się do odczytu maszynowego lub zażądać, abyśmy je udostępnili bezpośrednio do innej firmy.

 

Korekta. W każdej chwili masz prawo zażądać aktualizacji Twoich danych osobowych, ich korekty lub uzupełnienia.

 

Usunięcie. Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Spełnimy Twoje żądanie jeśli nie wiąże nas obowiązek prawny, uzasadniony powód natury prawnej lub biznesowej, z powodu których musielibyśmy je w dalszym ciągu przechowywać.

 

Wycofanie zgody. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w każdej chwili możesz daną zgodę wycofać. Bez zwłoki zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, zebranych na tej podstawie prawnej.

 

Wszystkie wnioski możesz składać w formie pisemnej, wysyłając wniosek na adres firmy MAISTRE d.d. w Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 (n.p. Inspektor Ochrony Danych) lub na e-mail dpo@maistra.hr.

 

Skarga. Masz również prawo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych – lub Agencji Ochrony Danych Osobowych, pod adresem:

 

Agencja Ochrony Danych Osobowych

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagrzeb

Tel. +385 (01) 4609-000

Fax. + 385 (01) 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

 

Informujemy Cię, że będziemy prowadzić rejestr naszej komunikacji, abyśmy mogli jak najsprawniej rozwiązać każdy problem, z którym się z nami kontaktujesz.

 

Twoje prawa przetwarzamy bezpłatnie i tylko wyjątkowo, zgodnie z przepisami Warunków ogólnych, naliczymy koszty administracyjne rozpatrzenia Twojego wniosku. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed powstaniem kosztów.