Sprawdź ceny
Hotele Ośrodki Kempingi Marki Destynacje Oferta Doświadczenia Rodzaje wypoczynku

Polityka prywatności: Polityka prywatności dla gości i odwiedzających stronę internetową

Informacja o ochronie danych osobowych

1.    Wstęp

Szanujemy Twoją prywatność i chcielibyśmy przekazać Ci w tym dokumencie („Informacje”) w sposób jasny i przejrzysty informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy, a także o tym na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe.

Prosimy byś uważne przeczytał ten dokument, który zawiera naszą politykę prywatności oraz informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rezerwujesz zakwaterowanie, przebywasz w jednym z naszych obiektów lub w inny sposób komunikujesz się z nami.

Niniejsza Informacja ma zastosowanie we wszystkich przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych szczególnych i specyficznych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych, możemy przekazać Ci specjalną Informację o przetwarzaniu danych osobowych, która będzie zawierała politykę prywatności związaną z tymi przypadkami przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób podany poniżej w tekście, w punkcie 4. Kontakt.

2.   Wersje i uaktualnienia

Od czasu do czasu będziemy aktualizować te Informacje, aby zawsze zawierały dokładne i wiarygodne informacje o tym, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. O wszelkich zmianach w sposobie przetwarzania, powiadomimy Cię aktualizując naszą politykę prywatności oraz niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejszy dokument nosił tytuł „Polityka prywatności – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” do dnia 1 kwietnia 2023 r., a obecnie jest zatytułowany „Informacja o ochronie danych osobowych”. Zmiana nazwy i terminologii w dokumencie została przeprowadzona w celu ujednolicenia nazwy i terminów używanych w tego typu dokumentach. Zmiana nazwy i terminologii nie ma wpływu na Twoje i nasze prawa i obowiązki.

Niniejsza informacja została zaktualizowana 01 kwietnia 2023 r.

3.    O nas

Na potrzeby niniejszej Informacji oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie ogólne” lub „RODO”), Administratorem oraz firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest MAISTRA d.d. zarządzanie hotelami i turystyką, z siedzibą w Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalej w tekście: „Maistra” lub „my”).

Na podstawie umowy o współpracy biznesowej Maistra oferuje również na tej stronie internetowej, usługę rezerwacji noclegów w obiektach HUP-ZAGREB d.d., czyli w:

 • Hotel International 
 • Hotel Jadran 
 • Hotel Mlini 
 • Hotel Astarea 
 • Wille i apartamenty Mlini
 • Wille Srebreno i
 • Premium Apartamenty Srebreno, (dalej w tekście „Obiekty HUP”).

To oznacza, że jeśli zarezerwujesz nocleg w jednym z Obiektów HUP, za przetwarzanie Twoich danych osobowych, oprócz Maistra, jako niezależnego administratora przetwarzania danych, będzie także odpowiedzialna firma HUP-ZAGREB d.d. z siedzibą w Zagrzebiu, Trg Krešimira Ćosića 9, OIB: 66859264899 (dalej w tekście: „HUP” lub „my”).

Informacje te są odpowiednio stosowane do gości obiektów Maistra i HUP.

4.    Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • e-mailem na adres dpo@maistra.hr
 • pocztą na adres Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Jeśli zatrzymujesz się w jednym z obiektów HUP, możesz skontaktować się z nami przez e-mail *dpo@hup-zagreb.hr*lub pocztą na Trg Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagrzeb, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

5.    owody zbierania danych osobowych

MAISTRA d.d. jest spółką handlową, która zajmuje się m.in. świadczeniem usług turystyczno-gastronimicznych.

Zbieramy różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w zależności od Twojej relacji z nami i powodów naszej komunikacji.

6.    Sposoby zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, pośrednio lub automatycznie.

Bezpośrednio od Ciebie

Na przykład, w następujących przypadkach zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie:

 • gdy dokonujesz rezerwacji noclegu, wysyłasz do nas zapytanie lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe
 • podczas zameldowania (check-in) i wymeldowania (check-out)
 • podczas dokonywania płatności 
 • dy masz dodatkowe prośby lub skargi (komunikacja z naszym personelem, w tym z recepcją, kelnerami, gospodarzami i podczas korzystania z usług concierge)
 • gdy komunikujesz się z nami w sieciach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty e-mail 
 • podczas Twojego pobytu w jednym z naszych obiektów lub podczas korzystania z naszych usług (restauracja, spa, wellness)
 • gdy zarezerwujesz stolik w jednej z naszych restauracji i informujesz nas o swoich preferencjach i alergiach 
 • gdy jako gość uczestniczysz w organizowanych przez nas wydarzeniach
 • gdy bierzesz udział w grze z nagrodami, konkursie, kampanii promocyjnej lub ankiecie 
 • gdy zostawiasz komentarze na temat swojego pobytu
 • gdy zostawiasz nam dane kontaktowe 
 • gdy dołączysz do naszego programu lojalnościowego
 • gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej
 • Pośrednio

Twoje dane osobowe zbieramy pośrednio, gdy przekazuje je nam inna osoba prawna lub fizyczna, na przykład w następujących przypadkach:

 • gdy inna osoba dokona rezerwacji w Twoim imieniu
 • gdy informacje o Tobie zostaną nam przekazane przez naszego partnera biznesowego, agencję lub pośrednika, za pośrednictwem którego zamówiłeś usługę zakwaterowania w naszych hotelach (np. biuro podróży, platforma do rezerwacji zakwaterowania) 
 • gdy otrzymamy informacje o Tobie od Twojej linii lotniczej
 • Twoje dane możemy również otrzymywać od dostawców usług płatniczych
 • Twoje dane możemy również otrzymywać od dostawców usług reklamowych.

Automatycznie

Twoje dane osobowe zbieramy za pomocą zautomatyzowanych systemów, w celu ulepszenia usługi lub dla bezpieczeństwa, na przykład w następujących przypadkach:

 • podczas korzystania z tej witryny zbieramy pewne informacje o tym, w jaki sposób z niej korzystasz, a także dane o urządzeniu (takie jak adres IP, typ przeglądarki) 
 • systemy elektroniczne w naszych pokojach rejestrują czas wejścia do pokoju
 • >w niektórych naszych obiektach korzystanie z usługi i wejścia rejestrujemy za pomocą elektronicznej opaski, którą otrzymałeś podczas zameldowania 
 • ze względów bezpieczeństwa i dla umożliwienia korzystania z bezpłatnego Internetu, rejestrujemy pewne dane dotyczące Twojego urządzenia, gdy łączysz się z naszą siecią 
 • ze względów bezpieczeństwa możemy zarejestrować Twoje zdjęcie na naszych kamerach monitorujących, podczas przechodzenia przez pomieszczenia wspólne (recepcja, korytarz).

7.    Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub inne dane, za pomocą których można tę osobę zidentyfikować. Twoje dane, które zbieramy i przetwarzamy, zależą od Twojej relacji z nami i powodów naszej komunikacji.

Przykłady danych osobowych, które gromadzimy:

dane identyfikacyjne:

 • imię i nazwisko, sposób tytułowania, płeć, data urodzenia, nazwa użytkownika, PESEL i podobne identyfikatory oraz dane znajdujące się w dowodzie osobistym lub paszporcie

dane kontaktowe:

 • adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o języku, którym się posługujesz 

dane finansowe:

 • informacje o płatnościach oraz numer konta lub karty kredytowej/debetowej

dane transakcyjne:

 • dane transakcyjne obejmują informacje o tym, z których naszych usług skorzystałeś, daty i opisy usług (pobyty, spożycie posiłków i napojów, ceny, usługi spa i wellness)

dane techniczne:

 • dane techniczne obejmują adresy IP, dane logowania, informacje o lokalizacji, strefie czasowej, typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz inne dane dotyczące technologii, z której korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszej witryny

dane użytkowania:

 • zawierają informacje o tym, jak i w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług 

dane marketingowe:

 • zawierają informacje o Twoich preferencjach dotyczących sposobu kontaktowania się 

dane o Twoich preferencjach:

 • informacje o preferowanym rodzaju pokoju, rodzaju łóżek i podobne życzenia specjalne.

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególnymi kategoriami danych osobowych są dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne i biometryczne. 

Co do zasady nie gromadzimy tego typu danych, a także danych o przestępstwach, z wyjątkiem następujących wyjątkowych przypadków:

 • zbieramy i przetwarzamy Twoje dane zdrowotne związane z alergiami, jeśli nas o tym uprzedziłeś, i tylko w celu realizacji umowy i zgodnie z Twoją wyraźną zgodą 
 • w ramach świadczenia usług spa i wellness zbieramy dane związane ze zdrowiem, w celu realizacji umowy i zgodnie z Twoją wyraźną zgodą 
 • w przypadku organizacji testów na COVID-19, w celu realizacji umowy oraz w celu ochrony zdrowia publicznego 
 • jeśli udostępniłeś publicznie niektóre z powyższych danych.

8.    Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego ważną podstawę prawną. Najczęściej mowa o następujących podstawach prawnych:

umowa:

 • na przykład, rezerwując zakwaterowanie w jednym z naszych obiektów, zawierasz z nami umowę 

prawne zobowiązanie: 

 • na przykład rejestracja gości w systemie e-Visitor, w celu działania zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym 

uzasadniony interes:

 • w przypadkach, gdy Twoje prawa i wolności nie przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, przetwarzamy Twoje dane np. w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa, rejestrujemy za pomocą kamer monitoringu obszary wspólnych w naszych obiektach (np. recepcja). Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych na podstawie tej podstawy prawnej, jeżeli oceniliśmy, że miałoby to negatywny wpływ na Twoją prywatność i że nasz uzasadniony interes nie przeważa nad obowiązkiem ochrony Twoich praw i wolności 

zgoda:

 • co do zasady nie korzystamy z tej podstawy prawnej, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to przewidziane przepisami prawa i inne podstawy prawne nie mają zastosowania. Na przykład przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody w przypadku członkostwa i komunikacji w naszym programie lojalnościowym. 

9.    Twoje dane osobowe

Zbieramy różne rodzaje Twoich danych osobowych, w zależności od Twojej relacji z nami i usług, z których korzystasz. W każdym przypadku zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach zgodnych z prawem i na podstawie ważnej podstawy prawnej.

Rezerwując nocleg, zawierasz umowę o świadczeniu usług noclegowych z Maistra lub HUP. Zbieramy informacje o Tobie, które są nam potrzebne do zawarcia umowy i dokonania rezerwacji. Przed Twoim przyjazdem zbierzemy i przetworzymy potrzebne nam informacje, aby zapewnić Ci jak najlepszą i wysokiej jakości obsługę i przygotować się na Twój przyjazd.

Niektóre dane zbieramy również podczas meldowania w obiektach, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Oprócz zbierania danych w celu realizacji umów i wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzamy dane również dlatego, że leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, ale tylko wtedy, gdy nasz prawnie uzasadniony interes, oparty na dokonanej przez nas ocenie, nie przeważa nad obowiązkiem ochrony Twojej prywatności. Takimi sytuacjami są np. marketing bezpośredni czy rejestracja video części wspólnych, takich jak recepcja.

Zgodę, jako podstawę prawną wykorzystujemy w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy prosimy o przystąpienie do naszego programu lojalnościowego.

W przypadku niektórych rodzajów przetwarzania danych ma zastosowanie kilka podstaw prawnych przetwarzania danych, w zależności od okoliczności i kontekstu. Na przykład, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wystawienia rachunku i pobrania opłat za zakwaterowanie, robimy to na podstawie umowy i w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości.

W tabeli wymieniliśmy kilka podstawowych sposobów, w jakie zbieramy Twoje dane osobowe.

Podstawa przetwarzaniaTyp danychPodstawa prawna
**Rezerwacja noclegu  ** Rezerwacja terminu pobytu, wybór obiektu i warunków płatności, gwarancja karty kredytowej lub wpłata zaliczki, dokonanie rezerwacji, przyjęcie rezerwacji i przesłanie potwierdzenia rezerwacji.  Zarządzanie rezerwacjami.  Przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane finansoweZawarcie i realizacja umowy.  Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem oraz zarządzanie produktami i usługami).  Działanie zgodnie z obowiązkiem prawnym.
**Zameldowanie (check-in) / Wymeldowanie (check-out)  ** Rejestracja i wymeldowanie gości, przydział pokoi. Rejestracja gości w systemach wewnętrznych, połączenie z zamówionymi ofertami i usługami, wprowadzanie danych w systemie e-Visitor.  Wprowadzanie danych o preferencjach i prośbach gościa oraz możliwości dalszej komunikacji.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane o preferencjach, Dane marketingoweDziałanie zgodnie z obowiązkiem prawnym.  Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (przechowywanie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).  Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia i alergii).
**Rezerwacja usług w trakcie pobytu  ** Wybór terminu i zamawianie dodatkowych usług w trakcie pobytu – restauracje i bary, spa i wellness.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane transakcyjne, Dane marketingowe.Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (prowadzenie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).  Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia).
**Korzystanie z usług podczas pobytu  ** Korzystanie z usług dodatkowych w trakcie pobytu – restauracje i bary, spa i wellness.  Monitorowanie korzystania z usług noclegowych w trakcie pobytu (TV, minibar, room service).Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane transakcyjne, Dane marketingowe.Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (prowadzenie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).  Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia).
**Skargi/wnioski  ** Złożenie dodatkowych wniosków w recepcji podczas pobytu (życzenia specjalne, dostawy i podobne usługi).  Korzystanie z usługi concierge  SkargiDane Identyfikacyjne, Dane Transakcyjne, Dane o preferencjach.Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, zarządzanie personelem i doskonalenie świadczonej usługi).
**Odpowiadanie na wnioski  ** Wysyłanie odpowiedzi na zapytania gości.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktoweWykonanie umowy.  Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, doskonalenie usług, analityka).
**Bezpieczeństwo mienia  ** Kamery nadzoru.  Elektroniczne karty / klucze.Dane identyfikacyjne (nagranie, wejście do pokoju).Uzasadniony interes (ochrona bezpieczeństwa mienia i osób).
**Członkostwo w programie lojalnościowym  ** Dołączenie do programu lojalnościowego, wysyłanie ofert promocyjnych, zbieranie informacji o preferencjach w celu dostosowania działalności i personalizacji ofert.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane o preferencjach, Dane marketingowe.Zgoda.  Realizacja zobowiązań umownych związanych z Twoim członkostwem w programie lojalnościowym.
**Marketing bezpośredni  ** Kontaktowanie się z gościem na jego adres e-mail poprzez przesyłanie ofert na podobne usługi, zgodnie z przepisami Ustawy o komunikacji elektronicznej.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane o preferencjach, Dane marketingowe.Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, dostarczanie informacji o naszych ofertach i usługach, personalizacja ofert i rekomendacje podobnych usług).
**Ankiety i kwestionariusze satysfakcji  ** Kontaktowanie się z gościem na jego adres e-mail lub dostarczając ulotkę z prośbą o wypełnienie ankiety bądź kwestionariusza na temat zadowolenia gościa.Dane kontaktoweUzasadniony interes (zarządzanie biznesem, informowanie o zadowoleniu użytkowników, w celu doskonalenia usługi).
**Płatność, odbiór i zwrot pieniędzy  ** Wystawianie rachunków, płatności, windykacja roszczeń i zwroty pieniędzy gościom.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane finansowe, Dane transakcyjneWykonanie umowy.  Działanie zgodnie z obowiązkiem prawnym.
**Udział w grze lub konkursie z nagrodami  ** Udział w grze lub konkursie z nagrodami, zgodnie z określonymi zasadami.Dane kontaktowe, Dane identyfikacyjneZgoda.
**Reklama  ** Przygotowywanie i wysyłanie reklam, monitorowanie skuteczności wysyłanych reklam.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane użytkowania, Dane marketingowe, Dane techniczne, Dane o preferencjachZgoda (re-targeting).  Uzasadniony interes (monitorowanie skuteczności reklam, planowanie biznesowe, tworzenie kampanii marketingowych i strategii biznesowych).
**Udzielanie rekomendacji dotyczących zakwaterowania i usług  ** Rekomendacja noclegów i usług gościom, personalizacja usług.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane o preferencjachWykonanie umowy.  Uzasadniony interes (personalizacja usługi).
**Umożliwienie korzystania z Internetu  ** Podłączanie gościa do Internetu.Dane techniczne, Dane użytkowaniaWykonanie umowy.  Uzasadniony interes (utrzymanie bezpieczeństwa systemu informatycznego).
**Korzystanie z aplikacji hotelowej  ** Korzystanie z aplikacji hotelowej do zarządzania usługami, z których korzysta się podczas pobytu.  Przegląd rachunków, transakcji, spożycia żywności i napojów.Dane kontaktowe, Dane identyfikacyjne, Dane użytkowania, Dane transakcyjne, Dane techniczneUzasadniony interes (prowadzenie biznesu, umożliwienie gościowi korzystania w sprawdzony sposób ze wszystkich funkcjonalności pobytu i wgląd w koszty oraz zabezpieczenie systemu ochrony).
**Analityka i planowanie biznesowe  ** Segmentacja gości i analiza zachowań gości pod kątem historii przyjazdów i preferencji.  Tworzenie modeli do dalszego planowania, analiz i raportów.Dane Transakcyjne, Dane kontaktowe, Dane o preferencjach, Dane marketingowe.Uzasadniony interes (poprawa usług, tworzenie ofert, strategiczne planowanie biznesowe).
**Monitorowanie incydentów  ** Wewnętrzne listy gości, którzy spowodowali incydenty i z powodu niewłaściwego zachowania (nieopłacone usługi, agresywne incydenty wobec personelu lub innych gości, kradzież, wandalizm) są niepożądanymi gośćmi w naszych obiektach.Dane identyfikacyjne, Opis zachowaniaUzasadniony interes (ochrona bezpieczeństwa mienia i osób).  Ustalenie i obrona roszczeń prawnych.
**Roszczenia odszkodowawcze  ** Prowadzenie ewidencji roszczeń odszkodowawczych gości, opisów incydentów, komunikacji z osobami trzecimi.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane o incydencie.Uzasadniony interes (ochrona mienia i reputacji).  Ustalenie i obrona roszczeń prawnych.
**Testy na COVID-19  ** Organizacja testów antygenowych i PCR dla gości, we współpracy ze służbą epidemiologiczną.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe, Dane dotyczące zdrowia.Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (ochrona bezpieczeństwa i zdrowia innych osób).  Wyraźna zgoda.  Ochrona interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego (obowiązek dezynfekcji pomieszczeń i zorganizowania izolacji).
**BABY i MINI club / KIDS zona  ** Organizacja animacji dla dzieci i pobytu dzieci w pokojach ze wspólnymi grami.Dane identyfikacyjne rodziców, Dane kontaktowe rodziców, Dane dotyczące wieku dziecka, Dane o stanie zdrowia dzieckaWykonanie umowy.  Wyraźna zgoda.
**Ochrona bezpieczeństwa strony internetowej  ** Ochrona naszego biznesu i bezpieczeństwa strony internetowej (usuwanie błędów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, raporty).Dane techniczne, Dane użytkowaniaUzasadniony interes (zachowanie ciągłości usług, bezpieczeństwo i ochrona sieci).
**Monitorowanie analityczne strony internetowej  ** Poprawa funkcjonalności strony internetowej, identyfikacja zainteresowania, optymalizacja usług i strategii marketingowychDane techniczne, Dane użytkowaniaUzasadniony interes (rozwój biznesu, strategia marketingowa, planowanie strategiczne).
**Portale społecznościowe  ** Komunikacja za pośrednictwem profilu na portalach społecznościowych.Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe.Wykonanie umowy.  Uzasadniony interes (komunikacja z gośćmi, zarządzanie oczekiwaniami gości, strategia marketingowa).
Rezerwacje w restauracjach  Rezerwacje stolików w restauracjach.  Rezerwacje za pośrednictwem platformy internetowej w wybranych restauracjach Maistra (Cap Aureo Signature Restaurant, Wine Vault Restaurant i Agli Amici Rovinj).Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, tytuł, dane o preferencjach i alergiach, dane o płatnościachCzynności niezbędne do zawarcia umowy.  Uzasadniony interes (personalizacja usługi w celu poprawy satysfakcji gości).  Wyraźna zgoda (dane dotyczące alergii).
Korzystanie z aplikacji mobilnej Rezerwacje noclegów w wybranym obiekcie, zameldowanie i wymeldowanie, rezerwacje w restauracjach, room service, zamawianie usług specjalnych (sprzątanie, naprawy itp.), przegląd rachunków, transakcji, konsumpcji posiłków i napojów, udzielanie informacji zwrotnej o pobycie w obiekcie, zbieranie informacji o preferencjach, informacje o programie lojalnościowym.Dane identyfikacyjnei, dane kontaktowe, tytuł, dane o preferencjach, dane o płatnościach
Dane marketingowe, dane techniczne, dane użytkowania, dane finansowe, dane transakcyjneZgoda wyrażona podczas instalacji lub korzystania z aplikacji mobilnej.

10. Pliki cookie

Nasza strona internetowa zbiera pliki cookie, które zawierają pewne informacje o tym jak i w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pliki cookie to małe zapisy tekstowe, które zawierają unikalny kod identyfikacyjny i referencyjny, który przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i dzięki któremu możemy Cię rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową.

Nie używamy tych danych do identyfikacji Ciebie ani nie używamy do tego plików cookie stron trzecich. Niektóre zbierane przez nas pliki cookie trwają tylko przez czas korzystania przez Ciebie z naszej witryny, a niektóre nieco dłużej, abyśmy mogli Cię rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową.

Więcej informacji o plikach cookie możesz znaleźć tutaj.

11.Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni to wysyłanie na Twój adres lub adres e-mail, ofert promocyjnych, w których oferujemy podobne usługi. Komunikujemy się z Tobą w ten sposób na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

W każdej takiej komunikacji poinformujemy Cię o możliwości wypisania się w prosty sposób (poprzez kliknięcie w link) i poproszenia nas, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą w ten sposób ponownie. Ponadto możesz skontaktować się z nami pisemnie, na nasz adres e-mail dpo@maistra.hr.

12. Personalizacja i reklama

W celu personalizacji usługi wykorzystujemy Dane Identyfikacyjne, Dane Kontaktowe i Dane Transakcyjne. Na poziomie ogólnym możemy analizować zachowania naszych użytkowników i próbować rozpoznać ich konkretne zainteresowania. Na tej podstawie możemy grupować użytkowników i w oparciu o taką segmentację wyświetlać spersonalizowane reklamy i oferty.

To, że widzisz jedną z naszych reklam, nie oznacza, że ​​Maistra stworzyła Twój profil, lecz możliwe jest, że wynajęliśmy tylko powierzchnię reklamową. W przypadkach, w których wysyłamy reklamy ukierunkowane, robimy to na podstawie retargetingu, we współpracy z partnerami. Nawet wtedy nie jest to potwierdzenie, że Maistra stworzyła Twój profil, ale możliwe, że nasz partner – np. Facebook lub Google – na podstawie innych opcji i Twojego korzystania z innych stron internetowych, do których Maistra nie ma wglądu, oszacowały, że należysz do grupy docelowej, która może być zainteresowana naszymi reklamami.

Automatyczne przetwarzanie danych w celach reklamowych nie ma żadnego wpływu na Twoje prawa ani na nasze usługi, z których możesz korzystać.

13. Statystyka

Na potrzeby naszego biznesu, planowania strategicznego i podejmowania ważnych decyzji biznesowych wykorzystujemy statystyczną analizę danych. To znaczy, że na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będziemy w innym celu przetwarzać Twoje dane, które zebraliśmy i przetwarzaliśmy na podstawie innej podstawy prawnej, np. w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub realizacji umowy, takie jak np. Twój wiek, obywatelstwo lub język, którym się posługujesz.

Gdy przetwarzamy Twoje dane do celów statystycznych, wykorzystujemy je dalej wyłącznie w zagregowanej, zdepersonalizowanej formie. Oznacza to, że dane te nie mogą być już w żaden sposób powiązane z Tobą i nie reprezentują już Twoich danych osobowych.

14. Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu reklamowania ich usług. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim.

W niektórych przypadkach dzielimy Twoje dane osobowe z innymi odbiorcami, a mianowicie:

 • ze spółkami powiązanymi, tj. spółkami, które są spółkami powiązanymi z Adris Grupa d.d., która to spółka jest większościowym udziałowcem MAISTRA d.d. 
 • w przypadkach, w których konieczne jest udostępnienie Twoich danych osobowych, abyśmy mogli zrealizować umowę, której jesteś stroną 
 • w przypadkach, w których wyraziłeś zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu (np. w przypadku korzystania z plików cookies) 
 • z organami sądowymi, podatkowymi, kontrolnymi i innymi właściwymi organami, gdy mamy powody sądzić, że jesteśmy zobowiązani do udostępnienia takich danych na podstawie przepisów prawa i innych regulacji (na przykład na podstawie żądania organu podatkowego lub w związku z oczekiwanym sporem sądowym) 
 • z dostawcami usług płatniczych, z którymi mamy zawarte umowy na przetwarzanie danych osobowych 
 • ze stowarzyszeniami hotelarskimi, z którymi zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. Leading Hotels of the World) 
 • z dostawcami usług IT, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzaniu danych, z czyich systemów korzystamy w naszej działalności (np. system rezerwacji PHOBS (Phobs d.o.o.), baza gości Opera (HRS International) i Laser Line (Laser Line d.o.o.), system CRM ( BE-Terna d.o.o.); Microsoft Office 365) 
 • z systemem e-Visitor, zgodnie z regulaminem świadczenia usług gastronomicznych-noclegowych oraz ze sposobem prowadzenia listy i rejestracji turystów 
 • >z innymi usługodawcami, którzy w naszym imieniu świadczą konkretną usługę, w tym konsultantom zewnętrznym, dostawcom usług doradztwa inwestycyjnego, profesjonalnym doradcom, takim jak audytorzy, prawnicy lub księgowi, agencje marketingowe i badania rynku, dostawcy usług wsparcia technicznego i konsultanci IT, którzy wykonują określone testy lub pracują nad rozwojem rozwiązań technicznych w naszych systemach 
 • w przypadku fuzji lub przejęcia Maistra lub HUP w przyszłości, możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym właścicielom spółki, a niektóre dane osobowe mogą być również przekazywane w trakcie procesu zakupu potencjalnym klientom i ich doradcom, w ramach procedury due diligence.
 • Z dostawcą usługi aplikacji mobilnej, jeśli z niej korzystasz

15. Transgraniczne transfery danych

Chcemy zapewnić, że Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i przesyłane. Dlatego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej w tekście: EOG) przesyłać dane będziemy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a środki transmisji zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych, na przykład:

 • przekazując dane do państwa trzeciego, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, w której stwierdza, że ​​ustawodawstwo tego państwa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub 
 • na podstawie umowy o przekazywaniu danych, zawartej z podmiotem trzecim, która zawiera standardowe klauzule umowne akceptowane przez Komisję Europejską w przypadkach przekazywania danych na terenie EOG do menedżerów i wykonawców w jurysdykcjach bez odpowiedniego poziomu ochrony danych lub 
 • jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę na przekazanie danych.

Gdy przesyłamy Twoje dane poza EOG oraz w przypadkach, gdy kraj lub terytorium, do którego dane są przekazywane, nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z polityką prywatności zawartą w niniejszej Informacji.

16. Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych oraz chronić je przed przypadkowym lub umyślnym nieuprawnionym dostępem, utratą lub zmianą. Zapewniliśmy, że dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby, które mają do tego potrzebę biznesową, wyłącznie w celach dozwolonych i o których zostałeś poinformowany, oraz że osoby te są zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.

Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, utratę lub nieuprawniony dostęp do Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym.

17. Zabezpieczenie i okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak to konieczne, zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane, zgodnie z obowiązkami prawnymi. Po upływie okresu przechowywania usuniemy dane, a w przypadkach, gdy nie jest to technicznie możliwe, sprawimy, że dane będą nieczytelne. W przypadku, gdy niektórych danych nadal potrzebujemy do uzasadnionych celów biznesowych także po upływie okresu przechowywania, podejmiemy odpowiednie kroki w celu anonimizacji tych danych.

Zgodnie z prawem dane gości przechowujemy przez co najmniej dwa lata po roku pobytu, a dane w systemie e-Visitor muszą być przechowywane przez 10 lat.

Dane związane z przepisami o rachunkowości przechowujemy przez 11 lat. Obejmuje to rachunki, które mogą również zawierać Twoje dane osobowe.

W przypadku wykorzystania danych karty kredytowej w celu zagwarantowania rezerwacji, dane te rejestrujemy w naszym systemie do 30 dni po wymeldowaniu, a w przypadku obciążenia kwotą gwarancji przechowujemy zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Dane, które zebraliśmy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy zgodnie z uzasadnionymi i rozsądnymi potrzebami biznesowymi.

Dane związane z monitoringiem video przechowujemy do sześciu miesięcy.

Dane, które zbieramy na podstawie zgody przechowujemy do czasu jej wycofania.

18.Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dostęp. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, wysyłając wniosek o udostępnienie wszystkich przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania. Masz prawo sprzeciwić się niektórym czynnościom przetwarzania, na przykład jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie. Masz prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego usługodawcy – w praktyce oznacza to, że masz prawo żądać, abyśmy udostępnili Ci wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe w formie nadającej się do odczytu maszynowego lub zażądać od nas przekazania ich bezpośrednio do innej firmy.

Korekta. W każdej chwili masz prawo zażądać aktualizacji Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia.

Usunięcie. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Spełnimy Twoje żądanie, jeśli nie będziemy mieli prawnego obowiązku lub uzasadnionej przyczyny natury prawnej lub biznesowej, aby je zachować.

Wycofanie zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych zebranych na podstawie tej regulacji prawnej.

Wszystkie wnioski możesz składać wysyłając pisemną prośbę na adres siedziby firmy MAISTRA d.d. w Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 (na ręce Inspektora Ochrony Danych) lub na adres e-mail dpo@maistra.hr. Jeśli przebywasz w obiektach w Zagrzebiu lub Dubrowniku, możesz również wysłać pisemną prośbę na adres e-mail dpo@hup-zagreb.hr lub pocztą na adres spółki HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 (na ręce Inspektora Ochrony Danych). 

Skarga. Masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych – tj. Agencji Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Agencja Ochrony Danych Osobowych
Selska cesta 136
HR – 10000 Zagreb
Tel. +385 (01) 4609-000
Fax. + 385 (01) 4609-099
E-mail:
 azop@azop.hr**
Web: www.azop.hr**

Informujemy, że będziemy prowadzić rejestr naszej komunikacji, abyśmy mogli jak najsprawniej odpowiedzieć na wszelkie pytania, z którymi się do nas zwrócisz.

Twoje prawa realizujemy bezpłatnie, a tylko wyjątkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego, obciążymy Cię kosztami administracyjnymi rozpatrzenia wniosku. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym przed powstaniem k