Maistra
Sprawdź ceny
Hotele Ośrodki Kempingi Marki Destynacje Oferta Doświadczenia Rodzaje wypoczynku

Razem dla lepszego świata


Maistra d.d. jest jedną z wiodących firm turystycznych w Chorwacji, a należące do niej luksusowe hotele, kurorty turystyczne i kempingi są położone w Rovinju, Vrsarze, Zagrzebiu, Splicie i Dubrowniku.

Polityka zrównoważonego rozwoju


Nasze marki Maistra Collection, Maistra Select, Maistra Camping i Maistra City Vibes demonstrują naszą siłę, wizję, wyjątkowość i dążenie do spełniania życzeń naszych gości.

W naszej działalności stawiamy na pierwszym miejscu satysfakcję gości i pracowników oraz współpracę z lokalnymi społecznościami i dostawcami. Troszczymy się o jakość środowiska oraz gospodarki i skrupulatnie przyjmujemy odpowiedzialność wobec wszystkich osób zaangażowanych w naszą działalność. Nieustannie doskonalimy i harmonizujemy procesy oraz działania biznesowe, realizując w ten sposób cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz cele Europejskiego Zielonego Planu. Według nas długookresowy sukces działalności zależy od zadowolenia naszych gości i pracowników, współpracy z lokalnymi społecznościami i dostawcami oraz jakości środowiska i gospodarki. Z tego względu dokładamy wszelkich starań w celu prowadzenia wszystkich działań ku obopólnej satysfakcji.

Wdrażanie polityki zrównoważonego biznesu


Wymogi polityki zrównoważonego biznesu stosujemy wobec wszystkich pracowników i we wszystkich destynacjach, a zarząd Maistra d.d. wraz z dyrektorami hoteli, kurortów turystycznych i kempingów dba o jej realizację.

Cele zrównoważonego biznesu

Długoterminową stabilność biznesu osiągamy dzięki jego harmonizacji z przepisami prawa i uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich decyzjach biznesowych. Ponadto dbamy o zgodność wszystkich decyzji z poszanowaniem praw człowieka, ekonomią oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska.

Społeczeństwo i prawa człowieka

• Zapewniamy naszym pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko oraz równe prawa i warunki pracy.

• Motywujemy ich do poszerzania posiadanych wiedzy i umiejętności oraz zdobywania nowych.

• Współpracujemy z lokalnymi społecznościami we wszystkich destynacjach i działamy na rzecz poprawy jakości życia.

• W odpowiednim czasie włączamy lokalną społeczność we wszystkie znaczące działania.

• Bezpieczeństwo pracy, poszanowanie praw człowieka i ochrona środowiska stanowią zasadnicze warunki wyboru nowych dostawców oraz kontynuacji współpracy z dotychczasowymi.

• Ponieważ bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych i zdrowie naszych gości są dla nas priorytetem, stosujemy wszelkie środki w celu ich zapewnienia.

Środowisko

• Ograniczamy ilość odpadów plastikowych i marnowanej żywności.

• Zmniejszamy zużycie energii i produktów energetycznych, podobnie jak zużycia wody i ilość wytwarzanych ścieków.

• W odniesieniu do zużywanej energii elektrycznej oraz energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia zwiększamy udział źródeł odnawialnych.

• Działamy na rzecz zachowania biologicznej, geologicznej i krajobrazowej różnorodności w naszych destynacjach.

• Informujemy gości o znaczeniu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Gospodarka

• Zgodnie z polityką UE inwestujemy w działalność zrównoważoną środowiskowo.

• Skutecznie zarządzamy ryzykiem biznesowym i ciągłością generowania zysków.

• W celu zwiększenia efektywności działania, a w konsekwencji zadowolenia gości, pracujemy nad cyfryzacją procesów biznesowych.

• Zwiększamy udział w istniejącym rynku i rozwijamy działalność na nowych rynkach.

• Nieustannie śledzimy rozwój branży turystycznej i wzbogacamy ofertę o nowe usługi oraz produkty.

Ekskluzywne oferty