Sprawdź ceny
Hotele Ośrodki Kempingi Marki Destynacje Oferta Doświadczenia Rodzaje wypoczynku

Warunki korzystania ze strony internetowej Maistry d.d. Rovinj

Dostęp do strony internetowej Maistry i zawartych na niej treści podlega określonym warunkom i zasadom. Każde użytkowanie stron po załadowaniu strony głównej oznacza zgodę na następujące warunki prawne:

  • Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej  nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Maistry d.d. ani w sposób, który może skutkować powstaniem szkody po stronie Maistrze d.d. lub osób trzecich. Dokumenty, dane, zdjęcia i informacje publikowane na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do indywidualnych potrzeb użytkowników z poszanowaniem wszystkich praw autorskich i pokrewnych oraz praw osób trzecich zgodnie z prawem chorwackim. 

    Niniejszym akceptujesz i podajesz się regulacjom chorwackiego prawa materialnego, które stosuje się jako właściwe do interpretacji, stosowania i skutków prawnych wszystkich zezwoleń, wyłączeń i warunków korzystania z tej strony. Sądy chorwackie mają wyłączną właściwość w odniesieniu do wszystkich roszczeń i sporów, które wynikły z lub w związku z użytkowaniem tych stron.

    Maistra d.d. nie gwarantuje, że materiały zawarte na niniejszej stronie są odpowiednie lub dostępne w określonych lokalizacjach ani nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do nich z terytorium krajów, w których ich zawartość jest prawnie zabroniona. Przyjmuje się, że dostęp do strony z powyższych lokalizacji był samowolny, z odpowiedzialnością użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

  • Uważa się, że informacje publikowane przez Maistra d.d. na niniejszej stronie są dokładne i wiarygodne w momencie ich wprowadzenia. Jednak Maistra d.d. zwraca uwagę, że istnieje ryzyko odstępstw od dokładności, prawdziwości lub wiarygodności którychkolwiek danych przechowywanych na niniejszej stronie w momencie, gdy użytkownik uzyska do nich dostęp. Informacji dostępnych na stronie nie należy traktować jako podstawy do podejmowania ważnych osobistych lub biznesowych decyzji i tym samym potwierdzasz, że Maistra d.d. nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne niespełnienie Twoich oczekiwań. Maistra d.d. może w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, aktualizować lub zmieniać informacje na niniejszej stronie. Maistra d.d. zrzeka się całkowicie jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wyniknąć w jakikolwiek sposób lub jest w jakikolwiek sposób związana z użytkowaniem niniejszej strony, za jakiekolwiek działania użytkownika wykorzystujące lub nadużywające zawartości tej strony oraz za wszelkie szkody, które mogą powstać po stronie użytkownika lub osoby trzeciej w związku z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem zawartości niniejszej strony internetowej.

  • Niniejsza strona internetowa zawiera dokumenty, dane, informacje i linki do innych stron internetowych, stworzonych przez osoby trzecie, które w miarę możliwości będą stosownie oznaczone. Maistra d.d. nie ma żadnej kontroli nad takimi dokumentami, danymi, informacjami ani innymi stronami internetowymi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w tym między innymi za dokładność, kompletność i dostępność treści na stronach internetowych stworzonych przez osoby trzecie.

  • Należy mieć na uwadze, że wysyłanie prywatnych wiadomości przez Internet może być niebezpieczne i wiązać się z nieautoryzowanym dostępem osób trzecich lub błędną dostawą. Każda wiadomość otrzymana pocztą elektroniczną będzie traktowana jako jawna i Maistra d.d. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność takich wiadomości, zachowując prawo do ich powielania, wykorzystania, dysponowania i rozpowszechniania bez ograniczeń osobom trzecim. Ponadto może swobodnie wykorzystać pomysły, projekty, doświadczenie lub inne formy wiedzy zawarte w takich wiadomościach w dowolnym celu.

  • Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie projektu lub tła strony Maistra d.d., poszczególnych elementów strony, projektu logo Maistry d.d. należącego do niej, bez wyraźnej pisemnej zgody Maistry d.d. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty, dane i informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, z poszanowaniem wszystkich praw autorskich i praw własności oraz praw osób trzecich.